Followers

PRGInstructions HERE
Sunday, June 23, 2013

11.06.2013


Matthew Ward, 11 June 2013متیو وارد   ۲۱  خرداد  ۱۳۹۲

با درودی عاشقانه از طرف همه روحهای حاضر در این ایستگاه ، من متیو هستم. ضمن اینکه ما درباره مواردی که خوانندگان بیشترین علاقه را نشان داده اند گفتگو می کنیم ، لطفا" بیاد داشته باشید که امکان پایان "منفی" طیف دوگانگیها در اوج خود است ، چرا که وقتی انرژی به حرکت درآمد ، باید که تا به آخر راه خود برود. شما شاهدید که جمعی از افراد با گرایشهای خشونت طلبانه ، مصرانه در پی ایجاد خشونت هستند - یا در عملیاتی منفرد و گاه و بی گاه و یا رهبرانی که مردم خود را سرکوب می کنند - و این انرژی را در شرایط گوناگون در سراسر جهان بکار می گیرند.  

آشوب در ترکیه ، ظاهرا" بمنظور حفظ پارک ، بوسیله بخش عملیات سیاه (Black Ops) وابسته به سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا (CIA) تحریک و برای افروختن شعله جنگ بین شیعه و سنی ، دامن زده می شود. درست مشابه آنچه که در همه دیگر کشورهای جهان می کنند. ترکیه سیاستهایی دارد که راضی کننده همه شهروندانش نیست ،  ولی از دیدگاه اقتصادی شایسته و موجب پیشرفت است - و این همان چیزی است که مفسدان جهانخوار (Illuminati) اراده بر تخریب آن دارند. اگر چه شبکه جهانی آنها شکافهای عمیقی برداشته ، تعداد کمی از نفرات برجسته آنها هنوز غرق در توهمات خود بوده گمان دارند که همه خاورمیانه را تحت سلطه خود درآورده و از آنجا برای کنترل بقیه جهان اقدام کنند. بطور یقین چنین نخواهد شد ، تغییراتی پدید خواهند آمد که روند توسعه و پیشرفت آن کشور را تقویت خواهد نمود. 

در کشورهای خاور میانه ، جایی که مردم حکومتهای استبدادی و یا سلسله های سلطنتی را سرنگون کرده اند ، آزادی چیز تازه ای است و گیجی و سردرگمی درباره رهبری و حکومت امری طبیعی است. در نهایت هریک از آن کشورها به تفاهمی همگانی درباب شیوه برقراری دولتی آزاد که مناسب آنهاست دست خواهند یافت. 

سوریه تا حدودی فرق دارد چون گروههای ناامیدی در حال جنگ با رژیم اسد هستند - آنها نیز هدفی مشابه دارند ، ولی هریک از این گروهها دستور کار و برنامه ای ویژه خود دارد. هنگامی که پیروزی سربرسد ، زمان بروز مناقشات و نفاقهای ژرف بین قشری گراترین گروهها فرا خواهد رسید تا حس و حکمت همگانی بر اوضاع چیره شود ، آنگاه با همبستگی و اتحاد با یکدیگر کشور را بسوی ثباتی صلح آمیز پیش خواهند برد. 

چین علاقه ای به "تسخیر اقتصادی آمریکا" نداشته ، مایل به حل و فصل موارد و مشکلات جدی داخلی خود است. از دیدگاه اقتصادی ، دو کشور بزرگ جهان آمریکا و چین ژرفترین چالشهای داخلی را دارند. بواسطه طبیعت استبدادی خو گرفته با دیدگاه روشن و واضح آن و بواسطه انحراف دموکراسی از مسیر راستین خود ، حکومت چین در تلاش یافتن راه حلهایی برای مسایل و نواحی مشکل آفرین خود بوده ، اقدامات او در ارتباط با مسایل و موارد مزاحم و ناپایدار در آمریکا در حال سکون نسبی است. 

اینک زمان مناسبی است که به پرسشهای بسیاری از خوانندگان پیامهای ما پاسخ دهیم: چگونه است که اوباما ، رییس جمهور آمریکا از عملیات سازمان امنیت ملی (National Security Agency , NSA) در مورد جمع آوری اطلاعات از مکالمات خصوصی تلفنی و اینترنت شهروندان آمریکا دفاع می کند؟ چرا او قانون حمایت و حفاظت از مونسانتو Monsanto ( شرکتی چند ملیتی که با ایجاد تغییرات ژنیتیکی در محصولات کشاورزی و حیواناتی که به مصرف خوراک مردم می رسند ، موجب بروز بیماریهای غیرقابل درمان در بین مردم و آلودگی زمینهای کشاورزی شده ، مبالغ بسیار بسیار هنگفتی هم به جیب می زند) را امضا کرده؟ مذاکرات علنی داخل کنگره باطلاع همگان می رسد ولی آنچه که در پشت درهای بسته می گذرد کاملا محرمانه می مانند ، و ما خواهیم گفت چه چیزهایی در ارتباط با آن دو مورد است. 

رییس جمهور اوباما از گردآوری اطلاعات بوسیله سازمان امنیت ملی (NSA) که در زمان ریاست جمهوری جرج بوش تحت نام قانون وطن پرستی (Patriot Act) به تصویب رسیده دفاع کرده ، بنا به دلیل خدشه ناپذیری که موجب کشف تعدادی نقشه های عملیات تروریستی شده. آنچه که رییس جمهور نمی تواند فاش کند - و جرج بوش هرگز فاش نمی کرد - اینست که گسترده ترین نقشه های عملیات تروریستی که با شکست مواجه شدند و بسیاری از عملیات کوچکتر که خنثی شدند ، آنهایی بودند که بوسیله جناحی از سازمان جاسوسی مرکزی  (CIA) که تحت سلطه مفسدان جهانخوار (Illuminati) است طراحی شده بودند.

همچنین اوباما نمی تواند فاش کند که فرازمینیان در سازمان امنیت ملی آمریکا (NSA) و دیگر سازمانهای آمریکا و دیگر کشورها در حال فعالیت و کار هستند. آنها مشغول گردآوری و بررسی دانسته ها در مورد فعالیتهای مفسدان جهانخوار (Illuminati) در اطراف و اکناف جهان برای کاهش توان آنها در عملیاتشان و نیز جمع آوری مدارک لازم برای دادگاههای آنها هستند. هنگامی که این کارها پایان یافتند - و سلطه مفسدان جهانخوار به آخر رسید - سازمان امنیت داخلی و نیز قانون وطن پرستی به پایان خواهند رسید. 

درباره قانون حمایت و حفاظت از مونسانتو (Monsanto Protection Act) ، سخنگوی مفسدان جهانخوار (Illuminati) به رییس جمهور گفته که اگر این قانون را نفی کند ، کنگره برخلاف نظر وی رای داده آنرا تصویب خواهد کرد. فزون بر آن ، آنها اقدامات خود را برای بی اثر نمودن قانون بهداشت و درمان ارزان قیمت شدت بخشیده ، قانونی را که برخی موارد مهاجرات را آزاد کرده متوقف ، و با تحریکات منفی و منافقانه خود در ارتباط با برهم زدن روند مذاکرات منطقی در مناقشات بین المللی موجب ایجاد رویاروییهای دشمنانه خواهند شد.    

این همان دلیل خاکی و بدون غرور اوباما است که آن لایحه را امضا کرد ، ولی این امر وجه دیگری هم دارد که مفسدان جهانخوار نمی دانند (مترجم: به گمان این حقیر ، حالا دیگر می دانند ، حتی اگر از پیش نمی دانستند!). با وجود تهدید آنها ، رییس جمهور بنا نداشت که آنرا امضا کند - او بدین کار تن در داد چون فرازمینیان نزدیک به وی چنین توصیه کردند. دیدگاه برتر آنها اینست که خشم مردم از این لایحه موذیانه انگیزه ای باشد برای ایجاد فشار در ابطال آن. مردم باید از حقوق و مسولیتهای خود بهره گرفته ، خواستار آن باشند که مقامات منتخبشان به حمایتهای خیره سرانه و لجوجانه از نابکاران خاتمه داده ، دست بردارند از اینکه آراٌ آنها در تصویب قوانین و لوایح بوسیله پول زورمداران و ستمکاران دیکته شود ، و بجای آن آغاز کنند به ارایه خدمات در جهت منافع راستین کشور. 

این امر تحت هیچ شرایطی منحصر به ایالات متحده نیست! حکومتها و حاکمان در هر کشوری باید شروع به خدمت در جهت نیازهای مردم خود کنند ، چرا که این مهم از درون قلب دوران طلایی زمین و سیر تکامل روح سرچشمه می گیرد!

همانگونه که در پیام پیشین هم گفتیم ، ساکنان زمین از دیدگاه موقعیت فیزیکی هم اکنون در بعد چهارم هستند ولی بسیاری از آنها هنوز از نظر عرفانی و آگاهی و هوشیاری بدانجا نرسیده اند. همچنانکه درباره عروج کره زمین از پیش تصمیم گرفته شده بود ، همانگونه نیز دوران طلایی آن طراحی شده بود ، ولی هنگامی که آن دوران به شکوه و شکوفایی کامل رسید ، در خط زمانی شما ، عروج شما بستگی دارد به احساسات ، اندیشه ها و اعمال همگانی مردم. "ما بیش از این نمی توانیم اصرار کنیم که چه بسیار نور فرد فرد شما برای پیشرفت و توسعه جوامع شما در امر هوشیاری و آگاهی عارفانه مورد نیاز است." 

قانون جذابیت کیهانی بخش بسیار لازم پیشرفت است. مردم با تمرکز روی نارضایتیها از اعمال غیرعادلانه و نابکارانه سیستمهای دولتی ، انرژی تولید و پخش می کنند که "تداوم دهنده" شرایطی است که آرزوی پایان آنرا دارند! در حالیکه باید بدانند با تمرکز روی آنچه که "می خواهند" ، تولید کننده انرژی خواهند بود که موجب ظهور خواسته هایشان خواهد شد. مردم باید با رجوع و بازگشت به قلب خود ، تشخیص درستی درباره همه اطلاعاتی که از همه منابع دریافت می کنند داشته باشند ، آنجا (قلب) مکانی است که همه حقایق در آن نهفته و بخوبی مشخص است که آیا خبری واقعیت دارد یا خیالپردازی ، درست است یا دروغ.

ما برای اولین بار پیش از انتخابات اصلی آمریکا در سال ۲۰۰۸ درباره برک اوباما گفتگو نموده در آن هنگام بیان داشتیم که او رییس جمهور منتخب خواهد بود. از آن هنگام تا کنون بارها درباره اش گفته ایم ، از جمله پیش از انتخابات سال ۲۰۱۲ که گفتیم او در مقام خود باقی خواهد ماند و به چه دلیل. پس از هریک از بسیار پیامهایی که فرستاده یادآور شدیم که اوباما اقدامی کرده ، مادر من با سیل یی میلهایی از طرف هواداران سینه چاک حزب جمهوریخواه روبرو شده که گفتار ما را بشدت محکوم کرده اند و در نتیجه طرفداران اوباما مایلند بدانند که آیا او یارای رویارویی با مخالفین توانمند خود را دارد؟ برخی پرسیده اند؟ "آیا او هنوز موجودی مملو از نور است؟" بلی ، او نورانی است!

بگذارید ما هم کمی بدان بیافزاییم ، ولی پیش از آن باید گفت ، این سیاست بازیها بود که نسلهای پی در پی کره زمین را به جنگهایی با تلفات سنگین و خرابیهای وحشتناک کشانده ، موجب گردیده که ثروتهای جهان شما غیر عادلانه تقسیم شود. ما نقشی را که مذاهب در این میان بازی کرده اند نادیده می گیریم ، در حالیکه آنهایی که کلیساها (مساجد و کنیسه ها) و در عین حال دولتها را هم رهبری می کنند ، پیروانشان را به میادین جنگ گسیل داشته اند. 

برای مدتهای مدید ، شالوده سیستم سیاسی جهان شما بر مبنای پیروزیها و کشتارهای دیوانه وار و فساد و فریب بود. این جریان در نهایت چنان روند منفی بخود گرفت که حتی زندگی کره زمین را به مخاطره انداخت. گایا (Gaia) روحی که دارای جسم سیاره شماست ، مایل نبود که بدنش و همه انواع زندگی روی آن بمیرند.

در نتیجه ، براساس درخواست گایا و برکت خداوندی ، تمدنهای بسیار دوردست به سیاره شما نور زندگی بخش تزریق کردند و بالاترین شورای جهان هستی نقشه ای طرح کرد برای دوران جدیدی که با نام دوران طلایی زمین شناخته می شود. آنها از روحی از یک تمدن بسیار پیشرفته خواستند که یکی از سخت ترین ماموریتها را بپذیرد که - همانا ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا است ، نقشی که سیاستها و سیاست بازیها را در سطح جهان تغییر می دهد.  

بلی ، بدون تردید برک اوباما مملو از نور است و بهمان اندازه ای که هنگامی که پذیرفت ماموریت اصلاح غلطها در آن کشور و پیشتاز آورندگان صلح و آشتی در جهان باشد! در طول همه مدتی که او در این سمت است ، در پشت صحنه با پشتکار در پی برچیدن شبکه ای است که مفسدان جهانخوار (Illuminati) را قادر ساخته هر چیزی که اثری بر زندگی در جهان شما دارد را کنترل داشته باشند. توانمندیهای آنها در ضربه زدن و یا از مسیر خارج کردن تلاشهای اوباما بشکل گسترده ای موفق بوده ، ولی هنگامی که نفوذشان در کنگره آمریکا و مراجع بالاتر پایان پذیرفت ، شما شاهد درستی گفتار ما در مورد اوباما خواهید بود.

اینک اجازه دهید که این انرژی منفی را در زمینه آب و هوا و رویدادهای جغرافیایی بررسی کنیم ، که شاید شما آنها را بعنوان شواهدی حاکی از تغییرات در نظر نگرفته اید. نور شدیدی که زندگی کره زمین را نجات داده ، به او این نیرو را نیز داده که از طریق زمین لرزه های شدید ، آتشفشانها و توفانهای بزرگی که به تلفات جانی و خرابیهای بسیار انجامیده ، شروع به تخلیه و پاکسازی انرژیهای منفی نماید. 

آخرین بخش از انرژی منفی "کهنه" نزدیک شش ماه پیش پاکسازی شد - که به کره زمین قدرت داد که به بعد چهارم وارد شود. انرژی منفی "نو" که محصول خشونتهای مستمر است از طریق زمین لرزه های و آتشفشانهای خفیف در مناطقی که احتمال بروز تلفات و خرابیهایی وجود نداشته یا بسیار ناچیز است زدوده می شوند. مقادیر بیشتری از آن انرژی نیز از طریق بارانهای سیل آسا در برخی نواحی و آتش سوزیهای بزرگ در دیگر مناطق پراکنده می شوند - آب و آتش عناصر پاکسازی کننده طبیعت هستند. 

انرژی منفی دیگربار هرگز روی کره زمین انباشته نشده و هیچ یک از آن فجایع ناگهانی طبیعی پیش بینی شده نیز پدید نخواهند آمد. تاریکی که برای دوران درازی زمین را پوشانده بود از میان رفته ، ولی پاکسازی آنچه که از آن باقی مانده همچنان ادامه خواهد داشت تا هنگامی که زمین به مرحله ای برسد که خشونت در آن موجود نباشد. بدیهی است این مهم طی هفته یا ماه آینده عملی نخواهد شد ، ولی از یاوری گسترده نیروهایی در درون و برون زمین و فراتر از آنها بخوبی بهره می گیرد. زمین در حال حرکت در آن فضا با سرعتی منحصر بفرد در این کیهان و در تمامی طول مسیر است ، خشونتها کاهش خواهند یافت و توفانها ، زمین لرزه ها و آتشفشانها نیز. 

اکنون اجازه دهید به پرسشهای بعدی خوانندگان بپردازیم ، مدتی پیش تشعشعات رادیواکتیو ناشی از تاسیسات صدمه دیده اتمی ژاپن ، باندازه ای بی اثر و زدوده شده که خطر جدیدی برای سلامتی در برنداشته باشد. در نهایت همه نیروگاههای اتمی ، انبارهای مواد زاید رادیواکتیو و دیگر آلودگیهای سموم با بهره گیری از فن آوریهای برتر ما محو و نابود (dematerialise) خواهند شد ، در حالیکه هم اکنون نیز ، خدمه سفینه های ما در آسمانهای شما با بهره گیری از فن آوریهای موجود در سفینه های خود در حال حفاظت از نیروگاههایی که هنوز فعالند ، هستند. 

نگرانی درباره تحرکات عجولانه کشورهای دارای سلاح هسته ای ، کشورهای دیگری که در حال گسترش و یا تلاش برای بدست آوردن چنان سلاحهایی هستند ، و شلیک اشتباهی و بدون برنامه آن سلاحها ، بطور کامل بی مورد و غیر ضروری است. به فرمان خالق و با مجوز خدا ، تمدنهایی که توانایی جلوگیری از استفاده عمدی و سهوی سلاحهای هسته ای را دارند ، به کارشان ادامه خواهند داد. 

در کنفرانس بیلدربرگ (Bilderberg)  مفسدان جهانخوار (Illuminati) به سختی توانستند هراس فزاینده خود را در باب اینکه چه مقدار خواهند توانست بانکها را زیر کنترل خود داشته باشند ، در سراسر جهان وام داده یا سرمایه گذاری کنند ، پنهان نمایند. آنها تقریبا از تلاش برای حفظ و نگهداری ثروت فراوان خود خسته شده ، از پا افتاده اند. همانگونه که پیش از این یادآور شدیم ، افرادی در درون و بیرون سازمان امنیت ملی آمریکا (NSA) در حال گردآوری مدارکی دال بر غیرقانونی و غیراخلاقی بودن ثروتهای مفسدان جهانخوار هستند ، اگرچه تا زمانی که همه مدارک در پرونده های مهر و موم شده به دادگاههای مختلف ارایه نشده و احکام عادلانه درباره آنها صادر نشده ، آن ثروتها در دست مفسدان جهانخوار باقی خواهند ماند.

شنیدن بیانات وزیر دفاع کانادا مبنی بر حضور دیگر تمدنها بسی شادی آفرین بود! هنوز مشخص نیست که این امر چه مقدار بر زمان فرود سفینه ها اثر خواهد کرد و چه هنگام فرازمینیانی که در میان شما زندگی می کنند خود را معرفی خواهند نمود. مادر (خطاب به مادر خود که کانال ارتباطی او هم هست) لطفا پاسخ هاتون (Hatonn) به پرسش خودت را در اینجا درج کنید.

"بهمان اندازه که این بیانیه تشویق کننده است ، برای فرودهای ما در همین فردا کافی نیست. دستوری که ما دریافت کرده ایم اینست ، شما باید اول خانه های خود را مرتب کنید (آمادگی بیشتری کسب کنید). هیچ کس انتظار ندارد که شما به تنهایی این کار را انجام دهید - بهمین دلیل ما اینجا هستیم!"

"سوزی (نام مادر متیو) ، دوست من ، شما می دانید که ما جهان شما را تسخیر نخواهیم کرد ولی بیشتر مردم نمی دانند. آنها درباره ما کنجکاو هستند ولی هنوز متعاقد نیستند که اگر سفینه های ما فرود آمدند ، تنها با هدف کمک خواهد بود. آنها هیچ خبر و سرنخی از آنچه که ما طی قرنها برای کره زمین انجام داده ایم ، ندارند - آنها بیشتر چنین می اندیشند که ، چرا فرازمینیان به ما علاقه نشان می دهند؟"

"هنگامی که آنها دیدند که همه چیز در مسیرهای خوبی به حرکت درآمده و اعتماد بیشتری درباره تغییرات بدست آوردند ، شاید اینهمه نسبت به ورود بیگانگان با شک و تردید ننگرند. شاید که تبلیغات مفسدان جهانخوار (Illuminati) درباره فرازمینیان دوستانه به نظر آید ولی ادعای اینکه آنها برای به بردگی کشیدن شما به زمین خواهند آمد را در سراسر اینترنت می توان یافت." 

"بهرحال ، نهایت کار اینست که ، خداوند زمام امور را در دست دارد ، او خواهد دانست که چه هنگام شما آمادگی استقبال از ما خواهید داشت و آنگاه اجازه حرکت را به شورا خواهد داد. ما بر این امر مشتاقتر از شما هستیم ، سوزی!"

سپاسگزارم مادر ، خواهش می کنم لینک مربوط به آن ویدیوی کوتاه را که انرژی بر سرعت روزی که شما با "حامیان فضایی" خود دیدار خواهید کرد ، می افزاید ، نیز در اینجا کپی کنید. امیدوارم که شما از آن الهام گرفته با پشتیبانی از این گروه در پخش گفتار آنها بکوشید:
http://www.youtube.com/embed/b3RYMb9uoZ0

ای خانواده زمینی ما که عاشقانه دوستتان داریم ، میلیاردها روح همان چیزی را می خواهند که شما می خواهید ، زندگی در جهانی صلح آمیز ، جایی که نیاز های هر فردی در نهایت وفور برآورده شود ، جایی که همه رهبران دانا و محترم بوده و زندگی در هماهنگی کامل با طبیعت باشد. ولی آنها نمی دانند که چگونه می توان جهان را بدان شیوه بنا کرد ولی شما می دانید - شما آنجا هستید که راهنمایان و راهگشایان آنها باشید.

با زیستن از طریق قلب خود ، نمونه ای هستید برای همه اطرافیانتان که "عشق" تنها راه برای ساختن جهانی است که هم آنها ، و هم شما می خواهید. بیاد بیاورید ، در زنجیره وجود جهان ، صلح و آشتی ، شادی ، زیبایی ، مهربانی ، احترام متقابل ، فراوانی و وفور و ماجراهای شگفت انگیز در واقع وجود داشته ، حاضرند.

            


 Translator: Behi
Email:ascending_behi@rocketmail.com 

Saturday, May 18, 2013

12:05:2013


Matthew Ward   12  May  2013

متیو وارد  ۲۲  اردیبهشت  ۱۳۹۲

با درودی عاشقانه از طرف همه روحهای ساکن در این ایستگاه ، من متیو هستم. ما می دانیم که شادی و سرور بواسطه حضور کره زمین در بعد چهارم مشکل است ، وقتی که خشونت هنوز جایگاه مستحکمی در جهان شما دارد ، و شما در عجبید که پس کجاست قولها و وعده های دوران طلایی!

قریب شش ماه پیش ، کره زمین از نقطه عطف دوران طلایی عبور نموده وارد محدوده امن بعد چهارم شده است ، ولی بسیاری از ساکنانی که او را همراهی می کنند هنوز به بعد لازم در عرفان و آگاهی هوشیارانه نرسیده اند. بنا براین ، آنچه که از پیشرفت بسوی جهانی صلح آمیز مشهود است بسیار ناچیز بوده موجب دلسردی شما شده و بخوبی قابل درک است. 

بلی ، ما اینرا پیش از اینهم به شما گفته ایم و هرگز هم بدون انتقاد نبوده. در حقیقت ما هم می توانستیم احساسی چون شما داشته باشیم ، اگر ما تنها آنچه را که شما انجام می دهید می دیدیم ، ولی ما امکانات بسی بیشتری داشته قادریم زمین را از دیدگاههای بهتری بنگریم.

ما تفاوتهای خیره کننده ای در جهان امروز شما و در مقام مقایسه با زمان آغاز عروج زمین ، که تنها حدود هفتاد و چند سال پیش بوده می بینیم. ما شاهدیم که دروازه های انرژی باستانی دیگر بار گشوده شده و نور ورودی در همه جای کره زمین استوار می شود. ما شاهد و ناظریم بر جرقه های هزاران روحی که در حال بیدار شدنند ، در حالیکه زمین همچنان در حال حرکت بدرون ارتعاشات هرچه بیشتر است.  و ما شاهدیم که همه شکوفایی دوران طلایی زمین در شرف پدیدار شدن است.

شما نه تنها احساس دلسردی نمی کردید ، بلکه بسیار مسرور و شاد می بودید اگر می توانستید همه اینها را به بینید ، و چقدر ما آرزومندیم کاش شما هم می توانستید به بینید! ولی چه کنیم که شما فعلا نمی توانید ، بنابراین خواهش می کنیم اجازه دهید که دانسته های ما درباره آنچه که تا این لحظه رخ داده ، دلسردی شما را برطرف کند تا ارتعاشات ناشی از آن ، نور وجودتان را کم سو ننماید. استقامت شما در درون نور هم اکنون همان قدر حیاتی است که همیشه برای خود شما بصورت شخصی و نیز اجتماع شما بوده - شما راهنمایانی هستید برای روحهای جستجوگری که بتازگی بیدار شده اند.

آیا شیوع خشونتها نشانه این نیستند که سیاهیها هنوز کره زمین را در چنگال خود دارند؟ باختصار بگوییم ، این چیزی است که برخی از خوانندگان به مادر من نوشته اند ، و نگرانیهای آنها مشابه دیگر کاربران نور (Lightworkers) است. ما بشما اطمینان می دهیم که سیاهیهایی که کره زمین را برای هزاران سال کفن پیچ کرده بودند ، هنگامی که زمین از بعد سوم خارج شد ، جا ماندند.

برای تشریح اینکه پس چرا خشونتها همچنان ادامه دارند ، حتی وقتی که زمین در امنیت بعد چهارم است ، نیاز است که کمی در چارچوب زمانی شما به عقب بازگردیم. در مسیر عروج ، کره زمین از لایه ها و سطوح متعدد انرژی عبور کرد و مدتی پیش به لایه و سطحی از انرژی رسید که تشدید کننده همه ویژگیها و رفتارهاستبازتاب تشدید دو قطب مخالف دوگانگیها ، تشدید رفتارهای هنجار و ناهنجار انسانهاست.با توجه باینکه اکنون دوگانگیها در اوج خود است و همه کس بر مبنای "صدای مشدد درونیخود عمل می کند - کسانی که آمادگی ذاتیخشونت دارند نیز از "خواست درونی فزون شدهخود در انجام اعمال خشونت آمیز پیروی می کنند 

اگرچه ، همه چیز بدانگونه که احتمالا" دیده می شوند نیست. آن جناح از CIA (سازمان پلیس مخفی آمریکا) که تحت کنترل مفسدان جهانخوار (Illuminati) است هنوز در عملیات تروریستی خود فعال است و در مواقعی این امر مربوط می شود به افراد نیروهای انتظامی که ناخواسته بجای دستگیری مجرمان مجبور به معاونت در جرایم می شوند. علاوه بر استفاده از باقی مانده نفرات کمی که مغزهایشان تحت کنترل بوده برنامه ریزی شده اند ، جناح تروریست ، سیاهه ای از نامهای کسانی را در اختیار دارد که به دروغ بعنوان مسٌولین اعمال تروریستی خود معرفی می نماید.  آنها داستانها و مدارکی درباره برخی حقایق انتخابی درباره افراد در لیست خود ، ساخته و پرداخته اند که بخورد رسانه ها می دهند.

بمب گذاری در مسابقات دو استقامت بوستون (Boston) کار خود آنها بود. آن دو برادری که "ادعا" شده است که بمب گذار هستند بخوبی با آنچه که جناح تروریستی CIA در آن موقعیت نیازمند آن بود ، همخوانی داشت. آنها از علاقمندی آن جوان در ساختن بمب های ساده مطلع و آنرا به عقاید مذهبی قشری گرانانه آنها مرتبط کردند و در مورد برادر بزرگتر نیز حضور چند ماهه او در چچن و داغستان (روسیه)بهانه و از آنها متهمینی ساختند که مورد پدیرش افکار عمومی قرار گرفت.

این بسی غم انگیز است هم برای شما و هم برای ما که هنوز حوادث خشونت بار بخشی از زندگی زمینی است. در واقع این امر برای همه کسانی که از دست دادن عزیزی را تجربه می کنند و یا زخمهای شدید و عمیقی بر می دارند بسیار اندوه بار است. ما خالصانه آرزو می کنیم که کاش خانواده های عزادار می دانستند که نزدیکانشان بوسیله اعضای خانواده و دوستانشان که پیش از آنها زندگی زمینی را "ترک" گفته اند ، در زمان ورود به نیروان (Nirvana) به گرمی مورد استقبال قرار می گیرند ، و آن ، جایی است مملو از فعالیت ، تنوع و آگاهیهای شادمانه که هریک بخشی از یگانگی همگانی هستند. 

برخلاف گزافه گوییهای رسانه های همگانی درباره "ترور" و دیگر جنایتهای شنیع ، انرژی ترس در حال پراکندگی و از هم پاشیدن است. همه کس در سطح روحی خود می داند که کره زمین صد بار مسمومیت کمتری نسبت به تنها چند سال گذشته دارد ، و همچنانکه موج خروشان انرژی در حال سوق دادن زمین به درون ارتعاشات بالای رو بازدیاد است ، آن دانسته ها شروع به رسوخ و تراوش بدرون هوشیاری مردم نموده است. بسیاری از کسانی که در گذشته عمیقا" تحت تاثیر رسانه های دلال ترس و وحشت بوده اند ، بیش از این بدانها توجهی نمی کنند.  

گمانهای برحق و نیز شایعات شومی درباره اینکه جنگ داخلی سوریه به کجا خواهد کشید وجود دارد. جنگهای همه گیر بین المللی بوجود نخواهند آمد و تلاشها برای بهره گیری از سلاحهای هسته ای نیز همگی ناموفق خواهند ماند. در نهایت جنگجویان آزادی خواه در سوریه پیروز خواهند شد ، و مشابه دیگر کشورهایی که ساکنان آنها حاکمان مستبد را اخراج کردند ، آن ملت نیز دوره ای از اغتشاش و ناامنی خواهند داشت ، پیش از دستیابی به جامعه و رهبری استوار. 

تحرکات تجاوزکارانه رییس جمهور اسراییل ، از اقدامات صهیونیستهاست - یکی دیگر از گروههای ناامید حاکمان جهانخوار (Illuminati)که تنها در خدمت علایق خودشان به پیروزی است. برعکس آنچه که می خواهند که شما باور کنید ، تحرکات صهیونیستها نمایانگر خواست اسراییلیها و یهودیهای بخشهای دیگر جهان نیست. بموقع خود ، این عملیات که در حال از دست دادن پشتیبانی ، حتی در جمع همبستگان وفادار قدیمی است ، بطور کامل اعتبار و نفوذ خود را از دست خواهد داد.

این درست است که بسیاری روحها محرومند از قوانین حقوقی ، بیمه های درمانی ، آموزش ، اقتصاد ، همترازیهای اجتماعی و نیز قوانین غیرعادلانه ، روشهای نظارت و دیگر اعمالی که برخلاف حفظ حریم خصوصی و مخالف آزادی است ، بر آن روحها اعمال می شود. کمتریالزChemtrials (مواد مسموم کننده ای که بوسیله هواپیماهای بدون مارک و نشان ، همه روزه بر روی شهرها و نقاط پرجمعیت کشورهای غربی پاشیده می شود) هنوز در برخی از نقاط در آسمانهای شما دیده می شوند و دیگر اینکه آلوده کردن هوا ، آب و خاک همچنان ادامه دارد ، و همچنین است هتک حرمت جنگلها و رفتارهای وحشتناک با حیوانات در آب و روی زمین. 

حکومتها توان آنرا ندارند که مدت زیادتری به خواستهای مردم مبنی بر تغییرات اساسی در این بخشها و همه دیگر موارد زیانبخش بی توجهی کنند. اعمالی که منافع عمومی را در بر دارند بیشتر از طریق خود مردم سرچشمه می گیرند ، و این امر در سرتاسر جهان شما ریشه دوانیده بسرعت بر تعداد و تنوغ فعالیتها می افزاید. شما خواهید دید که قوانین ، سیاستها ، محدودیتها ، محصولات و سیستمهایی که اثرات منفی بر زندگی روی زمین دارند بتدریج زدوده خواهند شد.

اشخاصی که تغییرات و اصلاحات مثبت را در می یابند در نشریات مستقل ، وب سایتهای اینترنت و فیلمهای مستند تلویزیونی گزارش کرده ، مصاحبه ها هم دلگرم کننده شده اند. خبر اخیر در امور بین المللی از ایالات متحده است. گروهی با نمایندگان رسانه ها ملاقات کرده و تعدادی از نمایندگان سابق کنگره آمریکا درباره دانسته ها و تجربیات شخصی خود سخن گفته ، مدارک و شواهد روشنی از فرازمینیان هوشمند ارایه دادند (گفتگوی شهروندان درباره UFO و اعلامیه حضور فرازمینیان ، که در باشگاه مطبوعات ملی در واشنگتن بتاریخ ۹ اردیبهشت شروع شد)
{Citizen Hearing on UFO, Disclosure at the National Press Club, Washington, DC, Starting April 29}     

ده سال پیش این گروه بهمین منظور در این محل جمع بودند. مراسم گردهم آیی کوتاه آنها بطور کامل بوسیله رسانه ها نادیده گرفته شد -بگذریم از حکومت آمریکا - و اگرچه این دیدار پنج روز اخیر هم با تیترهای درشت در سراسر جهان مطرح نشد ، ولی شرح و تفصیلات آن در برخی از مطبوعات چاپ و در وب سایتهای متعددی عرضه شد.

ولی مهمترین و بزرگترین رویداد در این گردهم آیی یک هفته ای اینست که مفسدان جهانخوار (Illuminati) که کشور آمریکا مستحکم ترین پایگاهشان است ، بقدری ضعیف و ناتوان شده است که نتوانست از برگزاری آن جلوگیری کند. حکومت شما دیگر برای مدتی طولانی توان سرپوش گذاشتن بر حضور خانواده فضایی ما را نخواهد داشت ، ولی لطفا" انتظار نداشته باشید که فشردن دستهای آنهایی که در جمع شما زندگی می کنند یا استقبال از سرنشینان سفینه های فرود آمده ، همین هفته آینده صورت پذیرد. یک بیانیه رسمی مبنی براینکه تمدنهای دیگر وجود دارند - یا شاید تنها بگویند که احتمال موجودیت آنها می رود - می تواند نخستین گام محتاطانه باشد ، و آن عده از رهبران شما که درگیر برنامه ریزی این اعلامیه هستند ، هنوز درباره اینکه مردم چه زمانی آمادگی شنیدن این مهم را دارند در حال بحث و جدل هستند؟

آن هبران آگاه بر این نیستند که اتخاذ چنین تصمیمی با آنان نیست. آن همانا خداوند است که با حکمت بی نهایت برتر خود می داند که در چه زمانی نشانه "حرکت" به برترین شورای کیهانی دهد ، و آن زمانی است که برخی از هزاران نفری که در سفینه های خود ، گرداگرد کره زمین در انتظارند ، به شما خواهند پیوست. آنها فن آوریهای خود را به آنچه که دانشمندان شما سالها پیش ساخته و گسترش داده اند ولی بوسیله مفسدان جهانخوار (Illuminati) غصب شده ، خواهند افزود ، و هنگامی که شما بیش از آن به یاری آنان نیاز نداشته باشید ، به سرزمین خود باز خواهند گشت. 

اینک زمان مناسبی است که مورد دیگری را که تعدادی از کاربران نور (Lightworkers) در اندیشه آنند مطرح شودنه ، واقعیت اینکهیک فرود دسته جمعی در کار نخواهد بود بدین "مفهوم نیستکه آندسته از درست اندیشان خانواده کیهانی شما را "ترک" گفته اند و تمدنی که اراده بر به بردگی کشیدن شما دارند جایگزین شده اند! سرنشینان سفینه هایی که در آسمانهای شمایند جنگاوران نورند ، و آنها به شیوه های عمیقا" ضروری در حال ارایه خدمت به شما هستند.  

فن آوریهای موجود در سفینه های آنها در حال کاهش آلودگی اتمسفر بوده و نیز موجب می شوند که سلاحهای جنگی کار نکنند ، از حملات بزرگ تروریستی جلوگیری می کنند ، نور را به دریاهای شما هدایت می کنند تا آبزیان به زندگی ادامه دهند. قطعات کوچکی که در فضا بوده احتمال ایجاد صدماتی به زمین دارند را منفجر و نابود می کنند ، تمدنهای بزرگ و توانمند هنوز در حال تابانیدن نور از فواصل بسیار دور به زمین هستند ، و فرازمینیانی که هم اکنون در جمع شما و در موقعیتهای بانفوذی هستند ، حرکتهای اصلاح طلبانه را تقویت و حمایت می کنند. 

بیایید در مورد موضوع دیگری که اختلافات مداوم موجود بی ثمری در بر دارد گفتگو کنیم. "گرم شدن کره زمینبواسطه غفلتهای تعمدی ،بی توجهی و انکارهای انسانها درست نیست ولی گرم شدن زمین کاملاصحت دارد ، بعنوان مثال ، ذوب شدن یخهای قطبی ، درجه حرارتهای شدیدی که تا کنون دیده نشده بودند و ناهنجاریهای هوا ، گامهای کره زمین بسوی بازگشت به آب و هوای معتدل جهانی است ، به شیوه ای که وقتی همه کره زمین "باغ بهشت" بود.    

اسکی بازان و دیگر علاقمندان ورزشهای هوای سرد نباید اخم کنند از فکر اینکه برفهای قله های کوهها ناپدید خواهند شد - با اطمینان بگوییم ، چنین نخواهد شد! کوههای باشکوه و دره های زیبای زمین بوسیله تحولات پویای آن بوجود آمده اند و آب توانا و ارزشمند در آغاز پیدایش زمین وجود نداشت ، ولی این جنبه های تماشایی و دیدنی زیبای طبیعی آن نه تنها برای شما انسانها ، بلکه برای خود زمین نیز لذتبخش است. 

مادر (خطاب به مادر خویش که کانال ارتباطی او هم هست) ، فکر می کنم که خوانندگان از خواندن آن بخش از پیامی که آن روح گرامی از نیروان (Nirvana) در مورد آب و هوا مخابره کرده لذت خواهند بردخواهش می کنم آنرا در اینجا بگذارید بعلاوه گفتگوی کوتاهی که باشما داشته.

(آنچه که در ذیل آمده خلاصه ایست از اطلاعاتی که گریس  "Grace" درباره دوران طلایی زمین و زندگی پس از ۲۰۱۲ داده است. بخشمربوط به او در کتاب ، متشکل از خلاصه کوتاه تعدادی انتخاب شده از مخابرات طولانی است که بصورت بخش مستقلی در کتابی بنامروشنگری دوران نو "Illumination for a New Era"  آمده. دانسته های زیر از اولین مخابره او در سال ۱۹۹۹ است).

  کار و خدمت من در این مقطع مطالعه درباره روشهای جداسازی ناهنجاریهای آب و هوا و کاهش و نرم کردن آثار آن بر اتمسفر ماست. و منظور من "ما" است - مثل "مال شما و مال ما". ما زیاد هم از شما دور نیستیم ، شما اینرا می دانید ، فزون بر آن ، ما چنان همبستگیهایی با همه شما داریم که از بسیاری جهات جدای از شما محسوب نمی شویم. البته از طریق چگالی و تراکم سبک ما (که بصورت روح هستیم) و آب و هوای خاص خودمان ، بلی ، ما جداییم ، ولی هنوز آن ، اتمسفر شما "و" ما است که من روی آن کار می کنم.

می دانم که این موضوع بسیار عجیبی است که بسادگی نمی توان باور داشت ، ولی این برای من ساده ترین روشی است که می توانم بشما بگویم. در واقع به هیچ وجه این امر بشیوه ای که من در اینجا توضیح دادم نیست ، ولی شما کلمات ما را ندارید ، پس چگونه می توانید گفتار ما را درک کنید اگر من از واژه های خودمان استفاده کنم؟ برای تشریح این روند کلمات مترادف و مشابه هم وجود ندارد. این موضوعی است که درک بلافاصله آن برای شما ممکن نیست ، ولی در دراز مدت ، آنچه که من انجام می دهم تغییرات و تفاوتهای خوبی در پی خواهد داشت. 

چنین نیست که من بتوانم بادهای کره زمین را مهار کنم یا بسان یک چتر جهانی در توفانهای بزرگ عمل کنم. من در حال مطالعه هستم که چگونه می شود انرژی را کنترل کرد تا پراکنده شده و متراکم و منفجر نشود. من باید می گفتم که بطریق معمولی ، بآهستگی و آسانی پراکنده شود ، بجای اینکه مدتی انباشته شده ، همانند آنکه همه جهان را بدنبال خود دارد ، ایجاد یک توفان و گردباد شدید دیگر نماید!

آیا شما می دانید که تاثیر این امر مدتی بدرازا خواهد کشید؟ هنوز کارهای زیادی باید انجام شود با هر نامی که بر آنها نهاده باشند - پاکسازی ، افزایش نور ، رعد و برقهای بارهای منفی زمین ، روند عروج - ولی همه اینها تنها به یک چیز اضافه می کنند - هنوز احتمال بروز فعالیتهای وافر زمین شناسی با خسارات نسبتا" سنگین می رود.

شما می دانید که راه فراری از این موضوع وجود ندارد. انرژی همیشه انرژی است ، و شما نمی توانید بگویید "کیش ، بچه ، برو پی کارت". در واقع این چیزی است که من هم اکنون روی آن کار می کنم ، که چگونه به مرحله ای برسیم که بتوانیم آنرا تحت کنترل در آوریم ، تا اگر نیاز به باران بود ، ببارد ، درست همان اندازه که کافی باشد. هنگامی که باندازه لازم بارید ، از محل دور شود تا زمانی که دیگر بار مورد نیاز باشد. با ریتم و الگوی منظم. 

    [ در ذیل بخشی از گفتگوی کوتاه گریس "Grace" و من است در اکتبر ۲۰۱۱ [ 

سرنشینان این سفینه ها در آسمانهای شما در حال از کف دادن قرار و حوصله شان هستند. آنها سالهاست که آماده اند فرود آمده و کارهایی که باید با استفاده از تکنولوژیهای خود در جهت کمک به شما بکنند ، انجام دهند. شما پیشرفتهایی در توسعه فن آوریهای خود داشته اید که محرمانه نگاهداشته شده اند و اینرا تعداد کمی از شما می دانند که چه توانمندیهایی دارید ، ولی فقط منتظر باشید تا تکنولوژی فرازمینیان را هم در حال کار به بینید!

همچنین است آب و هوا و فجایع طبیعی شما - که تنها چند کلمه ای درباره اش می گوییم. شما می دانید که بسیاری از آن فجایع ظاهرا" طبیعی بوسیله تکنولوژی ترکیبی تحت کنترل مفسدان جهانخوار (Illuminati) ساخته و پرداخته شده - خب ، این قضیه بسرعت متوقف خواهد شد. در واقع ، این کار آنها بشدت کاهش یافته ، و هیچ یک از آن مواردی که بعنوان فجایع طبیعی فوق العاده عالی - که خیالپردازانه ، با پخش بی رویه و گسترده آن در اینترنت - مردم را به باور وا داشته بود ، ولی در واقع نه فوق العاده عالی و نه افسانه ای می توانستند باشند ، پدید نخواهد آمد.  چشمهای خود را تنها به جهانی باشکوه و دوران طلایی زمین دوخته ، از تعییرات "بزرگ" نهراسید - که همگی "خوب" خواهند بود!  
 
پرسش:  گریس "Grace" ، تو با آب و هوای آینده چه می کنی؟

پاسخ: بسیار زیبا ، ما همگی در انتظاریم تا کره زمین همه انرژی منفی خود را خالی کند تا ما بتوانیم بر مبنای خواسته خود او ، آب و هوایی معتدل در سراسر کره برقرار کنیم. تبدیل کویر به باغهای سبزیجات به اندازه ای که شما گمان می کنید بدرازا نخواهد کشید!

متیومتشکرم ، اینک شما ای خانواده عزیز زمینی ما ، می دانید که مردم در نیروان (Nirvana) کارهایی بیش از تنها تابانیدان عشق به شما ، انجام می دهند - آنها به روشهایی خدمت می کنند که احتمالا" شما هرگز حتی تصورش  را هم نمی کنید که کسی در جهان روحها توان انجامش را داشته باشد. 

بسیاری از کشورها در این روز به مادران افتخار نموده آنها را گرامی می دارند (امروز در اروپا و آمریکا روز مادر است) ، و همه کشورها روزهای ویژه ای برای قدردانی از کسانی که خدمات خارق العاده ای بهر طریقی انجام داده اند ، دارند. چه شادی فراوانی خواهد بود هنگامی که شما هر روز قدر خودتان و تمامی دیگر روحهایی که در این جهان هستی خانواده الهی خدا را تشکیل می دهند ، بدانید.  


 Translator: Behi
Email:arcturian.nation@gmail.com 

Friday, April 26, 2013

11.04.2013Matthew Ward, 11 April 2013متیو وارد،  ۲۲  فروردین  ۱۳۹۲

با درودی عاشقانه از طرف همه روحهای حاضر در این ایستگاه ، من متیو هستم. قبل از همه ، مایلیم که همه نگرانیها درباره فعالیتهای موشکی کره شمالی را فرو نشانیم. کیم جانگ آن (Kim Iong Un) پرورش یافته پدر خود بوده انتظار دارد مردم کره شمالی همان ستایش و سرسپردگی که نسبت به پدرش داشتند ، به او نیز داشته باشند. او بی بهره از قدرت تشخیص در موارد ضروری بوده ، احساس امنیت در اوضاع رهبری خود نمی کند. منظور این نیست که فصاحت و بالاغت او یک پندار خیالی است ، ولی او بدون علم به چگونگی رهبری کشور خود ، نمایشگر قدرت عظیم نظامی خود به مردم کره شمالی و جهان است.

بسته به واکنشهای رهبران دیگر ملل در قبال انگیزه های سوال برانگیز وی ، او ممکن است اراده کند یک یا تعدادی از موشکهایی که در آنجا مستقر نموده شلیک کند. در چنین شرایطی و با سپاس از فن آوریهای خانواده فضایی ، عمل نکردن موشکها موجب شرمندگی او خواهد شد. در این صورت ما نمی دانیم واکنش او در قبال این خجالتزدگی چه خواهد بود. بنابراین توصیه ما جایگزینی مذاکره بجای تحریم است که بیشترین سود را برای همگان در بر خواهد داشت. 

بسیاری از ما خواسته اند که نظر خود را درباره پاپ فرانسیس (پاپ جدید) که در افکار میلیونها نفر از مردم سراسر جهان است ابراز کنیم و ما شادمانه این کار را می کنیم.  نه ، فروتنی او "یک اقدام نمایشی" نیست ولی او نمی تواند "راه نجاتی برای کلیسای کاتولیک" باشد. از او کپی سازی نشده و نخواهد شد - مرکز کپی سازی حاکمان جهانخوار (Illuminati) بوسیله داوطلبان دیگر تمدنها که در جمع شما زندگی می کنند تعطیل شده است.

پاپ فرانسیس همچون دیگر همکارانش و برخی اشخاص در خارج از واتیکان از اطلاعات مخفی از مردم بخوبی آگاه است ، و او با ذات خوب خود احساس می کند مجبور است که به خدانشناسانه ترین جریانها - ستاد های رهبری بین المللی شیطان پرستان در رگ و ریشه های واتیکان پایان دهد. از آنجاییکه که نور همچنان در حال تشدید است ، پایان کار آنها نیز نزدیک و نزدیکتر می شود ، ولی باید دید آیا پاپ توان سرپیچی از آنهایی که مقررات و روشهای بسیار خشن و هراسناکی بمنظور جلوگیری از افشا شدن اینکه اصلا" چنین جریانات شیطان پاستانه ای در درون چار دیواری واتیکان وجود داشته ، اعمال می کنند ، دارد یا نه.  

موارد دیگری که آنها نمی خواهند فاش شود آنست که آنها اسناد باستانی که نمایانگر واقعیت مصلوب کردن و زنده شدن دوباره عیسی مسیح و نیز اسرار بخشهایی از انجیل را که ساخته خودشان است پنهان داشته و دیگر بخشهای مهم و حیاتی آنرا دانسته حذف کرده اند. آنها نمی خواهند که جهان بفهمد "قوانین خداوندی" ساخته و پرداخته رهبران کلیسای نخستین و بمنظور کنترل توده ها و کسب ثروتهای شخصی بوده ، و بعدها با افزودن مقررات قشری گرایانه ، زندگی مجللی که ساکنان واتیکان از آن برخوردار بوده اند ، تامین نمودند. آنها همچنین می خواهند که ثروت عظیم آثار هنری را که طی جنگ دوم جهانی سرقت کرده اند ، پنهان دارند.   

پاپ فرانسیس شجاعت اخلاقی آنرا دارد که این اطلاعات را فاش کند ، ولی دیگر بار ، با وجود مخالفین قدرتمند ، بستگی پیدا می کند به اینکه آیا او خواهد توانست که چنین کند؟ ما امید داریم زمانی که حقایق فاش شوند ، دینداران مومن به اندازه کافی نور جذب کرده باشند که متوجه شوند که بسیاری از کارهای خوب کلیسا بر مبنای عرفان است و نه دینداری قشری گرایانه. 

بتازگی یکی از خوانندگان پیامها ، طی نامه ای خطاب به مادرم چیزی در مورد پیام ماه پیش ما نوشته ، و خلاصه نظر او اینست: شما گفتید که افکار و احساسات منفی و موارد زشتی هستند که همچنان در جریانند. وی پرسیده چگونه ممکن است که حتی اندیشه های مثبتی در اینگونه موارد داشت؟ منظور او قاچاق انسانها بود ، ولی پاسخ ما مربوط به همه اوضاع و موارد زشت در جهان شماست. 

موارد متعددی که ما در پیام پیشین خود درباره آنها گفتیم دارای طبیعتی جنجالی و بحث انگیزند - ولی هیچ جنجالی درباره وضعیتهایی همچون قاچاق انسانها یا بردگی جنسی وجود ندارد! اگرچه قراردادهای روحی و کارما (Karma) نیز در این موارد دخالت دارند. اما موردی که ما تمایل به گفتگو درباره آن داریم همانا پرسش این خواننده عزیز است. 

پیامهای پیشین شامل توصیه هایی مبنی بر مجسم کردن کره زمین در نور سفید طلایی بود ، چون این عمل بمعنی واقعی کلمه ، شرایط نگران کننده وحشتناکی را که پیش از این از آگاهی مردم پنهان داشته شده بود "بروشنی نمایان میکند". هر عملی برای خاتمه دادن و درمان و شفابخشی صدمات حاصل از آنها ، تنها پس از افشا شدنشان میسر خواهد بود.

شما نمی توانید "ندانید" اطلاعاتی را که درباره شرایط نفرت انگیز دارید ، و ما نیز هرگز پیشنهاد نمی کنیم که تلاش بر دفن و فراموشی آنها کنید - که در نهایت ، اثرات منفی بر جسم و ذهن و روح خواهند داشت. در عوض ، ما توصیه می کنیم که کره زمین را غوطه ور در نور سفید زرین مجسم کنید ، آنگاه مجسم کنید که به آهستگی شروع به چرخش بدور خود کرد و قیافه های شادان نیز در آن دیده شوند ، و بسوی آن قیافه ها احساسهایی از عشق گسیل دارید. انرژی تصویر مجسم شده بوسیله شما ، بهمراه احساس عشق و اراده شما ، تمامی جهان شما را در بر خواهد گرفت.

آنچه که شما بدان سیستم توزیع انرژی خداوند می نامید ، تضمین می کند که انرژی نور و عشق از همه منابع ارسال کننده زمینی و غیرزمینی به روحهایی که بدان انرژی نیاز دارند برسد. همه آنهایی که تحت ستم هستند و ستمکارانشان. انرژی شما بهمراه نور هزاران منبع دیگر ، آن چیزی است که ستم را در جوامع شما پایان خواهد بخشید.

اینک ما علاقمندیم درباره آنچه که در پیام اخیر گفته شده سخن گوییم: بالاخره همه خواهند فهمید که همجنس گرایی مرحله پیشرفته ای است از رشد عرفانی ، بنحوی که انرژی زنانه و مردانه در همجنس گرایان متعادل تر است تا ناهمجنس گرایان. 

شرایط پیچیده این امر نیاز به ادای توضیحات شجاعانه ای دارد - بخصوص از آنجاییکه همجنس گرایی یکی از موارد تفرقه آمیزی است که جهان شما را به ستوه آورده - و من از مادرم خواسته ام آن بخش از کتاب را که در این رابطه است برای شما کپی کند. اگرچه حاوی اطلاعاتی مربوط به ساکنان و شهروندان نیروان ، جهان روحهای کره زمین است. ما گمان می کنیم شما همه آن دانسته ها را مفید بدانید.

(خلاصه ای که در زیر آمده ، قسمتی است از بخش "رابطه ها" از کتاب: "متیو برایم از بهشت بگو" که در اوایل سال ۱۹۹۴ مخابره شده).

پرسش: متیو ، آیا آنهایی که روابط همجنس گرایانه با یکدیگر دارند می توانند این رابطه را در صورت تمایل در نیروان همچنان حفظ کنند؟

بلی مادر ، همجنس گرایی در کره زمین بدرستی درک نشده ، و چه خوبست در این مورد توضیح دهیم. همجنس گرایی یکی از جنبه های تکاملی روح حتی بیش از جنبه فیزیکی و جسمی آنست ، و نباید بیش از دیگر مراحل تکامل روحی و یا جسمی آنرا محکوم و یا بدان ارج نهاد. 

بیاد بیاور ، ما اینجا سخن از مجموعه زندگانیهای هر یک از روحها می گوییم و نه یک شخصیت انفرادی از یک زندگی واحد. در هر یک از مجموعه زندگانیها ، هر روحی احتمالا با تجربه هزاران زندگانی (تناسخ) بصورت موجودات مرد ، زن و یا دو جنسی بدنیا آمده (دارای جسم شده) و یا از دنیا رفته (جسم خود را وانهاده). اگرچه در اینجا (جهان روحها) ، زندگانی بلافاصله پیشین است که حداکثر اثر را در تداوم رشد روحی در این برهه دارد. 

اگر در زندگانی زمینی گرایشی همجنس گرایانه داشته ، بهمان شیوه نیز به این زندگانی وارد می شود. از آنجاییکه جسمهای ما (در جهان روحها) برای اعمال جنسی طراحی نشده ، تنها جنبه روانی آن گرایشها بهمراه روح ، به این زندگانی وارد می شود. 

زندگانی بلافاصله پیشین زمینی اثر دیگری نیز بر این مورد دارد. کسانی که با شدت فراوان همجنس گرایی را محکوم می کنند ، آنهایی هستند که در زندگانی بلافاصله پیشین خود شخصیتی همجنس گرایانه داشته اند. 

پرسش: متیو ، من این گفتار تو را درک نمی کنم ، شاید بهتر باشد به طریقی بگویی که فهم و پذیرش آن ساده تر باشد.

این جریان پیچیده و گیج کننده ای است مادر ، انرژی شخصیتی فرد بواسطه تجربیات زندگانی بلافاصله پیشین خود هنوز شکسته است. در شرایط خیلی شدید و خشن ، همجنس گرایان شکنجه های جسمی دیده و یا حتی کشته شده اند ، یا حداقل مطرود و شیطانی قلمداد شده اند ، و اغلب نیز بوسیله اعضای خانواده هایشان ، تا حدی که روح و روانشان بشدت آسیب دیده. شاید حتی زندگی آنها همراه با درد روحی ناشی از افکار یا شرم و یا احساس گناه بواسطه فریب و دروغی که در پنهان کردن گرایشهای روحی و روانی خود به همگان می گفتند.

هر چه که در تجربیاتشان بوده، موجب درمان کامل انرژی آنها نشده که بتوانند شرایط کاملا مشابه دردناک روانی و احساسی را که خود تجربه کرده اند به بینند و در نتیجه احساس همدردی و همدلی می کنند ، و در عوض آنرا شانسی برای انتقام گرفتن می یابند. 

چرخه تجربیات چنان با سرعت بوقوع می پیوندند که خاطرات دردناک گذشته بسیار نزدیک ، ولی پنهان از هوشیاری ، به آنان و بمنظور شفایابی بشدت نزدیک بوده ، همراهشان به زندگانی بلافاصله بعدی منتقل می شوند. 

این درد عمیق و طولانی در خاطرات سرکوب شده آن روحهایی که اراده می کنند که در این زندگانی طبیعتی ناهمجنس گرا داشته باشند ، موجب می شود که نگرشی بشدت مخالف با همجنس گرایی پیدا کنند. آن احساسات دردناک نه تنها بصورت خاطرات دوران زندگانیهای همجنس گرایانه آنها ظهور نمی کند ، بلکه در نگرشهای خفقان آور خاطرات گذشته خودنمایی می کند. 

این اصل قانون جاذبه جهان هستی است ، همجنس جذب کننده همجنس است (کبوتر با کبوتر ، باز با باز - (Like attracts like. هنگامی که احساسها بر اساس برخوردهای خشن و ناروا در شرایطی مربوط به گذشته ای نزدیک زندگانی بلافاصله پیشین و شدید باشد ، جذب کننده احساسهای مشابهی بسوی روح می شود. منبع این خاطرات پنهان و سرکرب شده در ضمیر ناخود آگاه شناخته شده و نمایان است ، که در نتیجه جذب کننده آن احساسهای مشابه می شود. اگرچه ، روح و روان زندگی فعلی نمی تواند آگاهانه بفهمد که این برخورد نتیجه جذب احساسات مشترک بوده و در واقع این احساسات دردناک خاطرات سرکوب شده است که بدینگونه ظاهر می شوند.

گذشته از موارد پر پیچ و خم مسایل روحی و روانی ، روند بازنگری زندگی هم مطرح می شود. شناسایی و انتخاب دروس کارمایی (Karmic lessons) که باید در زندگی آموخت و نیز انتخاب شیوه زندگی بلافاصله بعدی و روند آگاهی عرفانی نیز در این امر نقش بسزایی دارند. 

پرسش: ایا مردمی که در زندگانی بلافاصله پیشین خود همجنس گرا بوده اند همیشه براهی که تو شرح داده ای خواهند رفت ، که در این صورت چنین بنظر می رسد که تنها تداوم روندهاست ، یا در نهایت ما به سطحی خواهیم رسید که یکدیگر را بگونه ای که هستیم به پذیریم؟

بدون تردید تعادل بخشی از نقشه الهی است ، چون احساس تعصب و نفرت و نیز واکنشهای احساساتی و ظلم و ستم جسمی مانع از رشد عرفانی می شوند. اگرچه حتی با تشدید تابش نور به سیاره شما بمنظور برطرف کردن افکار و احساسات فراوان منفی در نژاد بشر ، لطفا" انتظار نداشته باشید که این تغییرات حتی در دوران نسل آینده شما تکمیل شوند. 

پرسش: آیا شیوع و وجود همجنس گرایی روی زمین در حال حاضر بیش از گذشته است؟

نه ، ولی تعداد همجنس گرایان در حال حاضر بیش از آنچه که در تاریخ شما ثبت شده ، هستند. بنابراین همان درصد ، بوجود آورنده تعداد بیشتری می شود. در سراسر تاریخ ثبت شده شما ، اساتید بسیار مورد احترام در اکثر زمینه ها ، همجنس گرا بوده ، بسیاری از آنها بوجود آورنده آثار الهام بخش و گرانبهایی ، بواسطه عذابی که برای این جنبه طبیعت خود می کشیدند ، بوده اند. 

پس می توان گفت بدون وجود چنین گرایشی در شخصیت آنها ، نمی توانستند خالق آثار بزرگ و پرشکوهی که بوده اند ، باشند.

پرسش: چرا همجنس گرایی لازم و ضروری است؟

چگونه ممکن است تعادل را در شرایطی که انرژی جنسی شدید مردانه و زنانه جداگانه هستند ، بهتر از در شرایط یکپارچگی آنها فرا گرفت؟ بهترین شیوه دوجنسی و یا همجنسی است ، که هیچ رابطه ای با طبیعت جنسی انسانها ندارد ، ولی در قبال دارای ویژگیهای هر دو جنس مخالف انرژی جنسی انسانهاست. روحهای نمایانگر دوجنسی تعادلی بس والاتر در عرفان دارند چون به تعادل در انرژی جنسی مردانه و زنانه رسیده اند.

همانگونه که انرژی مردانه تنها انرژی موجود در انسانهای مذکر نیست ، انرژی زنانه نیز محدود به انسانهای مونث نمی شود. انرژی مردانه خشن بوده ، سازنده ای است اغلب اوقات با روشهای ظالمانه. همیشه نیازمند اثبات چیزی و یا دستیابی به پیروزی در کار خود است. انرژی زنانه ، مهربان ، و در عین حال با توانمندی و آرامش بیشتر ، بسان شالوده همپیوندی خودشان است ، که البته این بیشترین دستاورد هوشیاری نیز هست.

در جایی که در روابط جنسی ، یک طرف تنها صفات مردانه و طرف دیگر صفات زنانه داشته باشد ، طرف دارند انرژی زنانه نمی تواند تا پایان عمر در برابر عدم تعادل انرژی مردانه مقاومت کند. تا جایی که من آگاهم ، در چنین روابطی ، آنهایی که همچنان در عدم تعادل باقی بمانند ، با انتقال زودرس روح حامل انرژی زنانه روبرو می شوند. اغلب اوقات طرف باقیمانده و زنده هیچ دلیل و نشانه ای از دخالت خود (چه مرد و چه زن) در مرگ شریک خود ندارد.

شما می گویید که "آن شخص - بخاطر من خواهد مرد ، یا تو - بخاطر من خواهی مرد". این جمله بسان بسیاری از ضرب المثلهایی که بکار می برید ، می تواند واقعیت داشته باشد ، ولی تنها عده کمی مفهوم راستین آنرا درک می کنند. در اینجا هیچ سرزنشی برای هیچ یک از طرفین این گونه روابط نیست ، چه در بسیاری موارد ، این جنبه ای از کارما (Karma) است که باید بر مبنای تفاهم و قرارداد روحی پیش از تولد ، به نتیجه برسد. انحلال برخی از اینگونه روابط به شیوه متارکه نیز می تواند بر مبنای دروسی باشد که برای فراگرفتن ، در قرارداد روحی انتخاب شده اند. 

هرگونه تعادلی در دوران زندگی مطلوب است. اگرچه از آنجاییکه انرژی جنسی یکی از ضروری ترین جنبه های روانی انسانهاست ، باحتمال قوی تعادل در انرژیهای زنانه و مردانه نیز بیشترین مطلوبیت را دارد. در این راستا ، ترکیب انرژیهای مردانه و زنانه بصورت تمایلات ، احساسات و حساسیتها بروز می کنند ، که همانا شرایط ایده آل و واقعیت تعادل است که زمانی روی کره زمین وجود داشت ، ولی به فساد کشیده شد. 

رفتارهای ناشی از انحرافات جریانهای انرژی جنسی موجب نشو و نمو سیاهکاریها و تبهکاریهای تقریبا" غیر قابل تصوری روی کره زمین شده. تحت هیچ شرایطی انرژی جنسی ،  محدود به آنچه که شما بصورت همگانی آنرا "شهوت" و یا "اجرای عمل جنسی" می خوانید نیست. 

اگرچه گسترش فراتر از دلیل اصلی وجود توان جنسی که در واقع برای تولید مثل است ، موجب رضایت در روابط جنسی و بوجود آورنده هماهنگی و همگنی در زندگی عاشقانه همسران نیز می شود. من بدون هیچ تردیدی بر علیه روابط جنسی که لذت و سود مشترک برای طرفین دارد ، سخن نمی گویم. 

علاوه برآن ، این امکان وجود دارد که انرژی جنسی را به مسیرهای سازنده دیگری هدایت کرد ، کاری که بسیاری که همسر بامحبت خود را از دست داده اند و یا هرگز همسری نداشته اند ، انجام می دهند. ولی من درباره بهره گیری مثبت از این انرژی نمی گویم. سخن من تنها درباب انرژی منفی تولید شده بوسیله انحراف جریانات انرژی جنسی است.

این امر ریشه همه گمانهای شماست که به دخالت شیطان در طبیعت انسان نسبت داده شده. هیچ جنایتی در استانداردهای مدنی ، مذهبی و فلسفی شما وجود ندارد که ریشه و علت وقوع آن انحراف انرژی جنسی نباشد. 

بعنوان مثال: پرستش شیطان شامل شکنجه و قربانی کردن انسانها و حیوانات زنده و اعمال جنسی وحشیانه در سطح و شرایطی است که باور کردن آنرا بسیار مشکل می کند ، ولی واقعیت دارد. این امر زیر پوشش "مذهب" بوده ، مقامات رسمی حکومتهای شما نیز آنرا بدین گونه می شناسند! شما نمی توانید هیچ یک از آن اعمال شنیع و ضدخدایی یا وضعیت مذهبی آنها را در بکارگیری منحرف انرژی جنسی مرتبط به بینید ، ولی بدون تردید در واقع متصل و مربوطند.

جای تعجب نیست که اغلب قتلها ناشی از انحراف انرژی جنسی است ، یا تجاوزها و زنای با محارم که همه نمونه های دیگری از این دست هستند. قاعدتا" افراط در تماسهای جنسی با افراد متفاوت و مختلف و یا وسواس در آن ، در هر دو حالت داشتن رابطه جنسی یا پرهیز شدید از تمایلات طبیعی چندان زیانبخش نیستند ، ولی در هر حال مخرب روح و روانند.

سیاهیها و نیروهای تاریک پدید آورنده تمامی اینگونه رفتارهای ناشی از انحرافات جنسی است. این امری غیرمعمول نیست که اغلب اعمال مفسدانه به پایین ترین درجات انرژی ضخیم منتهی می شوند ، که هیچ جنبه دیگری از طبیعت انسانی تا بدین اندازه شخص را از خدا دور نکرده است.

در سطوح روحی ، جدایی ناپذیری وجود دارد ، ولی در زندگی جسمی و فیزیکی ، هرچه فساد و انحراف انرژی جنسی بیشتر شود ، آنهایی که درگیر آن کردارها هستند خود را بیشتر از خدا دور می کنند. متاسفانه این آزادی رای و عقیده که در تمدنهای شما شایع است بسیار دورتر از ماموریتهای انتخابی در بیشتر تفاهمات و قراردادهای روحی پیش از تولد است. 

مادر (خطاب به مادر خودش که کانال ارتباطی وی نیز هست) ، بهر طریقی که بسیاری از مردم کره زمین این قضیه را می نگرند ، یک رابطه همجنس گرایانه مملو از عشق ، انحراف انرژی جنسی نیست ، و در اینجا ما اشاره می کنیم به پرسش شما درباره اتحادهای همجنس گرایانه در جهان روحها.

از آنجاییکه در اینجا کسی بواسطه گرایشهای جنسی زندگی پیشین خود محکوم نمی شود ، بروشنی هیچ قضاوتی هم درباره اینکه چگونه روحها یکدیگر را بعنوان همسر جذب می کنند نیز وجود ندارد. در اینجا همه نوع اتحادها هم واقع می شود. خواه همجنس گرا باشد یا ناهمجنس گرا ، انرژی سطوح روحی همبستگیهای متعهدانه همه زوج ها مورد احترام هستند.

سپاسگزارم مادر ، همانگونه که شما به سفر خود بسوی بالا بردن سطح عرفان و آکاهی هوشیارانه خود ادامه می دهید ، بدانید که هزاران سال است که بالاترین ارتعاشات سیاره ای یاور شما بوده ، عشق بی قید و شرط ، احترام و تحسین همه نورانیان جهان هستی با شماست.  
            


 Translator: Behi
Email:arcturian.nation@gmail.com 

Sunday, March 31, 2013

11.03.2013


Matthew Ward, 11 March 2013

متیو وارد ،  ۲۱  اسفند ماه  ۱۳۹۱

با درودی عاشقانه از طرف همه روحهای حاضر در این ایستگاه ، من متیو هستم. چقدر آرزومندیم که شما هم می توانستید زمین را به شیوه بهتری که ما می بینیم بنگرید . آنگاه می توانستید به بینید که سفرهای پرسروصدا و جنجالی او به آخر رسیده و اکنون در مسیری امن و آرام است. باحتمال قوی 'آرام و امن' آن نیست که شما فکرش را درباره جهان خود می کنید ولی آیا همه ما در شگفتی رسیدن دوران طلایی نیستیم؟ خب احتمالا".  

بسیاری از تمدنها از خداوند اجازه گرفته اند که به زمین کمک کرده آنرا در این نقطه از زمان به مرحله امنی برسانند ولی ساکنان آن مسولیت تغییرات اجتماعی را در سرتاسر روند عروج به عهده دارند. هیچ تمدن دیگری این کار را از طرف شما انجام نخواهد داد ، چرا که زمین جهانی 'متعلق' به شماست ، و باید همان نوع جهانی باشد که شما بصورت همگانی مایلید داشته باشید.  

کاربران نور (Lightworkers) شامل روحهایی که چندان بخود نیاندیشیده و در واقع زندگی خداگونه دارند ، مدیریت خوبی در دهه های بشدت مشکل عروج بخرج دادند. همه موجودات نورانی سراسر کیهان حداکثر تحسین و احترام را نسبت به آنها دارند.

و ما می دانیم که شما چقدر مشتاق به تحقق پیوستن وعده شکوفایی دوران طلایی هستید ، و بهمین دلیل نگرانید که چرا شواهد بسیار کمی مبنی بر احتمال وقوع آن در دست است. در حقیقت پیشرفتهای فراوانی در نواحی متعددی در پشت پرده ها در جریان است ، حتی رسانه های گروهی نیز در حال گزارش نمونه ها و مواردی هستند که بازگو کننده روند صعودی آنست. ولی با این حال ، تغییرات عظیم با سرعتی که شما دوست دارید هنوز نخواهید داشت. 

شما می دانید که همه چیز و در همه حال ، ارتعاشات انرژی هستند و از آنجاییکه انرژی موجودی خنثی بوده ظرفیت استدلال ندارد ، نمی تواند فرقی میان آنچه که خواسته شده و آنچه که نه قایل شود. در نتیجه همانگونه که افکار و اندیشه های مردم به فضا شلیک می شود ، کیهان شرایطی برای هریک از مردم بنحوی ایجاد می کند که انرژی حاصل از آن با انرژی آنچه که روی آن تمرکز دارند هماهنگ شود - قانون جذب و جاذبه ، مداوم در حال عمل است.  

ولی آن روحها در جهان شما چگونگی وجود و عملکرد انرژی را ندانسته و آگاه به نیروی ذاتی خود در کمک به خلاقیت نیستند. آنها متمرکز روی موقعیتهایی می شوند که تمایل به تداوم آن ندارند و در نتیجه آن موقعیتها را تشدید می کنند. چون بسیاری از مردم انرژی اندوه ، خشم و افکار ناامیدانه و احساسهایی درباره شرایط فعلی جهان ساطع می نمایند. بنابراین جامعه شما بشکلی همگانی تحت تاثیر نتایج آن قرار گرفته ، سرعت تغییرات را کاهش می دهد. 

مورد دیگری که شاید چنین بنظر آید که کارها با سرعتی حلزونی حرکت می کنند نیز فقدان دانش و آگاهی است. چون اغلب مردم جهان شما هنوز محصور در هوشیاری محدود بعد سوم هستند و نمی دانند چگونه از درون و وجود خود بپرسند ، جایی که همه حقایق شناخته شده اند. بدون آن دانستن در سطح روحی ، اطلاعات روند هوشیاری از دیدگاه نفس ، و از آنجاییکه که نفس ایده ها و دیدگاههای خود را حمایت می کند که اغلب بسیار سفت و سخت جا افتاده و ریشه دوانیده اند ، نفس بندرت توان دیدن شرایط موجود را از دیدگاه دیگری داشته یا راستی و ناراستی را از یکدیگر تمیز دهد. 

بعنوان مثال: ما و بسیاری از دیگر پیام آوران نور حقایق را درباره برک اوباما به شما گفته ایم ، که روحی است بسیار تکامل یافته از تمدنی بسی پیشرفته در عرفان با هوش و خرد کهن. عالی ترین شورای کیهانی از او خواست که میهن خود را رها کرده ماموریت هدایت و راهبری ایالات متحده و جهان شما را به صلح و آشتی ، فراوانی و اتحاد بپذیرد. 

ما توضیح داده ایم که ماموریت او ، که بسی فراتر از سیاستهای جهانی است ، اجرای طرح و نقشه اصلی دوران طلایی که هماهنگ با دیدگاههای گایا (روح کره زمین) مبنی بر زندگی ساکنان زمین در هماهنگی با یکدیگر و طبیعت است ، می باشد. آنگاه بدن سیاره ای گایا و همه انواع حیات درون و برون آن در تعادلی مملو از نور قرار خواهند گرفت. ما از شما خواسته ایم که به رییس جمهور اوباما نور بفرستید ، چه این امر شتاب در رسیدن به تعادل ایجاد می کند. 

ما همچنین در پیامهای پیشین خود یادآور شده ایم که سرسختی سیاهکاران موجب تاخیری حدود ده سال در پیشرفت عرفانی جوامع شما شده اند. این تاخیر حتی لحظه ای از عروج زمین جلوگیری نکرده - زمان بندی عروج زمین از پیش طراحی شده بود - ولی موجب ایجاد محدودیت شدید در توانمندی اوباما در اجرای ماموریت وی شده چون افراد قدرتمندی در جمع مفسدان جهانخوار (Illuminati) هنوز توان انحراف و تحریف فعالیتهای او را دارند.

بخش بزرگی از اثرات آنها از طرف مردمی است که هنوز ادراک بعد سوم داشته و انرژیهای "ضد - اوباما" از طریق اندیشه ها و احساساتشان ساطع می کنند. آن انرژی به سیاهکاران نیرو داده ، قادرشان می سازد که تلاشهای اوباما را در هدایت جهان شما بسوی دیدگاههای گایا (روح کره زمین) تضعیف نمایند. 

بدینی است اگر پرسیده شود که چرا ماموریت اوباما شامل کشتن هم می شود ، و بسیاری احساس می کنند تایید اوباما بر بهره گیری از هواپیماهای جنگی بدون سرنشین نشانه آنست که او از نور نیست. چنین دیدگاهی نادیده گرفتن این اصل است: هدف از استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین کشتن حداقل ممکن و در عین حال خاتمه جنگ در اسرع وقت است.

نیروهای نظامی تمدنهای زمینی همواره در محدوده ذهنیت بعد سوم عمل کرده اند که مبتنی است بر نابودی دشمن بعنوان تعهدی وطن پرستانه و مداوم تا دست یابی به پیروزی. بنابراین هزاران سال است که طرفین جنگها با بهره گیری از مدرنترین سلاحها یکدیگر را منهدم و نابود می کنند. اینک آن سلاحها شامل هواپیماهای بدون سرنشین نیز می شود ، که نفراتی را که مغزهای اصلی عملیات تروریستی محسوب می شوند هدف قرار داده ، تلفات کمتری نسبت به جبهه های جنگهای نیروهای زمینی ایجاد کنند. 

در واقع جای بسی تاسف است که آن سلاحها موجب مرگ زنان و کودکان و مردانی می شوند که هرگز به کسی آسیب نرسانده اند. این حقیقت بی رحمانه جنگ است که بسیاری از غیرنظامیان بهمراه نیروهای نظامی کشته و یا زخمی می شوند - ما درباره صدمات روانی غیر قابل وصفی که روحها در نواحی جنگی تجربه می کنند سخن نمی گوییم. شاد باشید با دانستن این مهم که با باز شدن قلبها و فکرها ، هیچ روحی تمایل به کشتن دیگری تحت هیچ شرایط و سببی نخواهد داشت.    

ما همچنین به مورد هوگو خاوز (Hugo Chavez) رییس جمهور ونزویلا که به تازگی بیمار شده بود اشاره ای داریم. او کسی است که رسانه های همگانی در ایالات متحده او را بصورت مردی بد به تصویر کشیده اند ، چرا که بر علیه عمیق ترین نقشه های استعماری آن کشور عمل می کرد. آنچه که خاوز انجام می داد بر ضد نفوذ سیاهکارانه مفسدان جهانخوار (Illuminati) آن کشور بر کشور خود و دیگر ملل آمریکای لاتین بود ، و البته او در اخراج آنها از ونزویلا بسیار هم موفق بود.

خاوز اشتباه نمی کرد که سرطان او بطور طبیعی بوجود نیامده بود. رسانه های تحت کنترل مفسدان جهانخوار (Illuminati) به او برچسب داستان پرداز توطعه ها (Conspiracy Theorist) زدند. چون آنها به شما آموخته اند که باور کنید هر چیزی با چنین طرح و موضوعی بی محتوی و مزخرف خالص است! عزم و اراده خاوز این بود که کشورش را از زیر چنگ سیاهکاران رها و زندگی آنانی که در سراشیبی سقوط بودند بهبود بخشد و این امر با برنامه ریزیهای سیاهکاران هماهنگ نبود. آنها احساس کردند که ترور خاوز در انظار مردم بجای اینکه کار آنها را در بدست آوردن دوباره کنترل منابع طبیعی ونزویلا آسان کند ، موجب برانگیخته شدن خشم و خشونت مردم بر علیه آنها خواهد شد ، و از آن زمان آنها مصمم به ایجاد بیماری سرطان در او شده و موفق هم شدند. فقط بدن او با آن سرعتی که آنها می خواستند از پای نیافتاد. 

 ما واقعیت را درباره آن دو مرد با افکار و ادراک بعد سوم و جنجالی ترین ژستها و حامیان "فعال" سیاسی و عقیدتی و مخالفان "دروغینشان" می دانیم. ولی بهیچ وجه هیچ یک از "طرفین" به رهبران ملی خود محدود نمی شوند - این براستی مشابه همان مسایل تفرقه آمیزی است که جهان شما را در برگرفته. "چپ و راست" در مورد هر شرایطی بطور مداوم برای یکدیگر سوخت و امکان تداوم کار فراهم می کنند (اشاره به احزاب سیاسی است که در ظاهر مخالف ولی در خفا در همبستگی کامل با یکدیگرند) - از طریق تشدید احساسات پرحرارت و ایجاد و ادامه عدم تعادل در صحنه بازیهایشان. 

توجه کنید: حکومتها با داشتن انبارهای مملو از سلاحهای هسته ای به دیگر کشورها و حکومتها می گویند ، این خوبست ما سلاح هسته ای داریم ولی شما نباید داشته باشید چون ما به شما اعتماد نمی کنیم. و انتظار دارند حکومتهایی که با مخالفت روبرو شده اند به انگیزه های این حکومتهای دارای سلاح هسته ای اعتماد کنند؟ 

خوب می شد اگر جنجالی ترین سخنگویان کشورهای دارنده سلاح هسته ای با رهبران ملی سرسخت کشورهایی که قصد ساخت آنرا دارند ملاقات کرده می توانستند گفتگویی عقلایی درباره دیدگاههای ارجمندانه خود در باب عدم نیاز به آن داشته باشد. تنها با چنین عملی طرفین مذاکره می توانند از دیدگاهها و موقعیتهای خود گذشته به تفاهمی مشترک برای خلع سلاح هسته ای کامل برسند و این تنها راه تضمین آنست که این سلاحها هرگز مورد استفاده قرار نگیرند. 

بویژه در ایالات متحده ، که خشونتهای مسلحانه گفتگویی جنجالی است. گروههایی که می خواهد که نوع ویژه ای از سلاحها و مهمات ممنوع شود بهمان اندازه در دیدگاه خود سرسخت هستند که گروه مقابل که طوطی وارانه خواستار "حقوق دومین الحاقیه" و داشتن همه گونه سلاح گرم و مهمات که می خواهند ، است. طرفین نیازمند گفتگو درباره تفاوتهای ایده های خود هستند تا به تمایل مشترکشان درباب کاهش تیراندازیهای مرگ آور دست یابند. 

هیچ یک از آن دو مورد یک شبه حل نخواهند شد ، ولی این می تواند نقطه شروعی باشد که در نهایت منجر به ممنوعیت همه انواع سلاح شود. بیاد بیاورید جهانی که شما هنوز در حال کمک به خلقش در طول زمان هستید ، هم اکنون در زنجیره آفرینش دقیقا" بشیوه ای که شما آرزوی آنرا دارید وجود دارد ، همانگونه که خواهید دید ، اراده شما بر اینکه سلاح هیچ جایی روی کره زمین دوران طلایی وجود نداشته باشد ، تحقق خواهد یافت. 

سقط جنین یکی دیگر از موارد با دیدگاههای بسیار متفاوت است و نیز مجازات اعدام و همچنین برخوردهای اقتصادهای ملی ، بی کاری و منابع امن و سالم سوخت و انرژی. چون همه موارد فوق و بسیاری موقعیتهای حیاتی جهان موجب اغتشاشات جدی می شوند ، بدین مفهوم نیست که سیاهکاران هنوز در راس کارها هستند! برخی از مقامات مفسدان جهانخوار (Illuminati) به کاربران نور (Lightworkers) پیوسته اند. برخی در گذشته اند و آنهایی که نور کافی طی شب یلدای سال گذشته جذب و بدنهای خود را زنده نگاهداشته اند یا به حمایت از نور ادامه خواهند داد و یا خواهند مرد. اگرچه آنهایی که پیش از این قادر به ویرانگریهای گسترده بوده اند نیز یا از مقامهای خود برکنار و یا نفوذشان بی اثر شده است !

جنگهای داخلی هنوز ادامه دارند چون طرفین درگیر از صمیم قلب باور دارند که طرف مقابل مسبب آنست. در برخی موارد ، از زمان کودکی به لزوم انتقام از آنهایی که به پیشینیانشان در گذشته های دور و کهن حمله برده اند ، آموخته شده است. بهمین ترتیب احساس نیرومند درونی مردمی که برای رهایی از زیر سلطه حکومتهای مستبد می جنگند ، قوای طرف مقابل را بصورت خیانکارانی می بینند که بی ثبات کننده کشورند. دیگر افراد برای حفظ مفاهیم مذاهب خود می جنگند ، هرچند متهم شده اند که بوسیله کفار از دین برگشته اند. البته بتدریج این فریادهای گوش خراش طرفین آرام و در اوضاع متفاوتی انگیزه ی کافی برای مذاکره و همکاری که به نفع هر دو طرف باشد ، پیدا خواهند کرد. 

ایده های بسیار مختلفی درباره اینکه کشورهایی که بتازگی و پس از یک دوره طولانی سلسله های سلطنتی ، استقلال خود را بازیافته اند وجود دارد ، ولی دیگر بار ، در قلبهای شهروندان اثر از سیاهی نیست. خودگردانی ، یا دموکراسی ، برایشان تازگی داشته و مردم در تلاشند که نوع حکومتی پیدا کنند که بیشترین خدمت را به همگان ارایه دهد.

مصمم ترین افراد طرفین در هیچ یک از مواردی که پیش از این نامبرده شده اند نیز قصد سیاهکاری ندارند. اینکه مردم به سلاحهای خود چسبیده اند دلیل کینه توزی با مخالفین عقایدشان نیست. بلکه همانند دیگر موارد که مغزها و اندیشه ها در محدوده هوشیاری بعد سوم عمل می کنند ، آنها نیز بر مبنای باورهای خود که محدود به غرور و نفس خود است ، می خواهند که طرف خودشان بهر قیمتی که شده پیروز شود.

خانواده زمینی ما که عاشقانه دوستتان داریم ، ما نمی گوییم که همه روحها در جهان شما عقیده ای کاملا یکسان درباره همه موارد داشته باشند تا آشوبها پایان یابند. آنچه که ما می گوییم اینست که تمایل به گوش دادن و درک اعتقادات و عقاید یکدیگر پیش از شروع هر درگیری ضروری است و چنین نیز خواهد شد!

کره زمین پیروزمندانه در حال اوج گرفتن در ارتعاشات بالاتر است که رسانای نورانیت و تعالی - چیزی که شما بدان "طبیعت انسانی" می گویید است. نگرشهای طرفین مخاصمات در همه موارد به تدریج از ستیزه جوییهای شدید به گفتگوهای معقول و منطقی که منجر به تبدیل مشکلات به راه حل ها و به نفع همگان ، خواهند شد.

بهمین سبب شما کاربران نور (Lightworkers) بهمان شدت زمان گذشته مورد نیاز هستید! نوری که تنها با "موجودیت و وجود" خود تولید و در جهان پخش می کنید بر همه دیگر انواع حیات اثر می کند. با تمرکزی شکیبا تنها روی آنچه که کیفیت زندگی در جهان شما را افزایش می دهد ، نور را در هوشیاری همگانی گسترده و ظهور و شکوفایی دوران طلایی را شتاب دهید. 

مردم زمین باید خود را شر غرور ، نفس ، خود محوری و دیدگاههای خود پسندانه رها نموده و شروع به زندگی از دیدگاه و درون قلب خویش نمایند. "عشق" قوی ترین نیروی جهان آفرینش بوده و کلید پایان دادن به جداییها ، نفرت ، فقر ، جهل و خشونت که جهان شما را در عدم تعادل نگاهداشته ، است. "عشق" کلیدی است بر صلح و آشتی ، فراوانی و وفور ، اتحاد روحها و نیز تعالی و تکامل.

این پرسشی منطقی خواهد بود اگر پرسیده شود: کره زمین به بعد چهارم رسیده ، پس چگونه بیشتر ساکنانش هنوز در بعد سوم هستند؟ از دیدگاه علمی ، دو نوع چگالی وجود دارند. یکی مربوط می شود به انبوه و 'مکان' آن انبوه - زمین هم اکنون در مراحل پایین بعد چهارم بوده به عروج خود ادامه خواهد داد تا به منزلگاه خود در بعد پنجم برسد. 

چگالی دیگر عطف می شود به 'شرایط تکامل روح' - که آن عبارت است از سطح عرفان و هوشیاری آگاهانه بدست آمده ، و این دو جنبه می توانند تفاوت قابل ملاحظه ای با یکدیگر داشته باشند. هستند برخی تمدنها که در آگاهی و یا سطح هوشیاری بسیار پیشرفته اند ولی حتی ذره ای آگاهی عرفانی ندارند.

مردم امروز زمین از دیدگاه تکامل روحی در محدوده ای بین بعد سوم و هفتم تقسیم شده اند. کاربران نور (Lightworkers) وفادار در بعد چهارم قرار دارند - آنها بصورتی پیوسته در مسیر عرفانی خود در حال پیشرفت هستند - ولی برخی از نظر آگاهی عقب مانده اند: آنها هنوز در تلاشند که خود را از قضاوت کردن رها کنند ، خود و دیگران را بواسطه احساسات نادرست گذشته ، عفو نموده به بخشایند ، از گناهان ، احساس ندامت ، مالکیت و دیگر احساسهایی که ارتعاشات پایین را منتشر می کنند بگذرند. آن تعداد کم روحهایی هم که در بعد پنجم و بالاترند ، آنهایی هستند که شما آنان را ایندیگو و یا کریستال می خوانید و یا اعضای دیگر تمدنهایند که در جمع شما زندگی می کنند. 

و اینک ، ما درباره عوامل اصلی که بر سرعت تغییرات در جهان شما اثر می کنند گفتگو کرده ایم ، ولی موارد دیگری هم هستند. بعنوان مثال ، همه موارد قانونی باید روند متداول قانونی و قضایی سیستم شما را طی کنند ، و نیاز ندارید که ما به شما بگوییم که این امر با سرعت عملی نخواهد شد. 

برخی موارد قانونی مبانی اقتصادی دارند ، و تبدیل آن از سیستم قدیم به جدید ، به عمد و بمنظور جلوگیری از ایجاد هراس و هرج و مرج به آهستگی صورت می گیرند. این روند گسترده نه تنها شامل بازیابی ثروت مسروقه عظیم مفسدان جهانخوار (Illuminati) و تخصیص آن وجوهات به میلیارها مردم فقیر است ، بلکه انتقال اقتصاد جهانی بسوی پول با پشتوانه فلزات گرانبها و سازماندهی عملکرد بانکها در صحنه جهانی است ، و نیز برقراری روش عادلانه بازرگانی ، تعرفه ها ، مالیاتها ، حقوق و مزایا. 

در این روند اقتصادی ، نسارا (NESARA) که مخفف "قانون اصلاحات و امنیت اقتصاد ملی" است (National Economic Security and Reformation Act) که در برخی مجامع بخوبی شناخته ولی الزاما" بخوبی درک نشده ، که البته جای تعجب هم نیست. وب سایت حکومت آمریکا نسارا (NESARA) را "قانون بهبود و تثبیت اقتصاد ملی" وانمود کرده (National Economic Stabilization And Recovery Act) ، اطلاعات کاملا" عمدی و نادرست است ، و پیامهایش از طرف موجودات تاریک که ادعا می کنند مورد تایید و احترام پیان آوران نورانی هستند نیز حاوی دروغهای فاحش است.

این سوٌ تفاهم شامل درک اشتباه همه نسارا (NESARA) شده است. چه اشتباه بزرگی! نسارا (NESARA) چیزی کمتر از تبدیل جهان و بازسازی عرفانی آن نیست - این نقشه اصلی برای کره زمین در دوران طلایی است.

همچنین ، برداشتها و ترجمه های متعددی از اصطلاحات موجود در پیامهایی از موجودات نورانی وجود دارند ، همچون "بسته های فراوانی و وفور" یا مانند آنها که با اشاره به جنبه های اقتصادی نسارا (NRSARA) بیان شده. این برداشتها و ترجمه های اشتباه حتی شامل اینست که مقدار زیادی پول بطور مستقیم بهر نفر روی کره زمین پرداخت خواهد شد ، مبالغ هنگفتی به برخی افراد برای سرمایه گذاری در پروژه های ویژه پرداخت خواهد شد یا بدهیهای همگان در آن واحد لغو و نادیده گرفته خواهند شد!

ولی در واقع ، بخشی از نسارا (NESARA) مربوط می شود به از بین بردن بهره های رباخوارانه ، کاهش برخی از وامها و حذف بقیه - بویژه ، وامهای سازمان جهانی پول (IMF)  - و از میان برداشتن حسابهای بانکی عظیم وجوهات رزرو متعلق به مفسدان جهانخوار (Illuminati). ولی محور اقتصادی این قانون پایان بخش اختلاف نامعقول بین "دارا و ندار" در جهان شما خواهد بود. این عدم تعادل اصلاح خواهد شد چرا که ثروتهای ناروا و غیر قانونی مفسدان جهانخوار (Illuminati) بمنظور از میان برداشتن گرفتاری فقرا با حداکثر سرعت ممکن ، بکار گرفته خواهد شد. 

شرط ارایه شده نسارا (NESARA) مبنی بر استعفای دسته جمعی و همگانی دولت آمریکا دیگر مورد نیاز نیست. این قانون بیش از ده سال پیش ، وقتی که رییس جمهور از نفرات رده بالای مفسدان جهانخوار (Illuminati) بود نگاشته شده  - او اکنون در جمع فراریان و یک کاربر نور (Lightworker) فعال شده است -  و تقریبا همه اعضای کنگره آمریکا یا عضو و یا تحت کنترل مفسدان جهانخوار (Illuminati) خارج از حکومت بودند. به شادی ما به پیوندید که این مورد امروز دیگر وجود ندارد!!    

مادر (منظور مادر خودش است که کانال ارتباطی او هم هست) ، برای خوانندگانی که علاقمندند بیشتر در مورد نسارا بدانند ، و شاید اینکه چرا این نقشه دگرگونی جهان از ایالات متحده شروع شده ، خواهش می کنم که تاریخ آن پیام و اطلاعات جامع را به پیام امروز بیافزا (پیام ۱۳ آگوست ۲۰۰۶ ، ویژه نسارا). سپاسگزارم.

ما بار دیگر اطمینانهایی که مکرر به شما داده ایم تکرار می کنیم که بازتابهای منفی زندگی در جهان شما بتدریج باز خواهند ایستاد. این مهم شامل برده داریها و نیز ظلم و ستم به زنان ، قوانین طالمانه ، سیاستها ، مقررات و رسوم بی رحمانه فرهنگی ، همه انواع آلودگیها از منابع طبیعی ، مواد شیمیایی مسموم پخش شده در هوا ، آلودگیهای شیمیایی در مواد خوراکی  ، موارد غیر اخلاقی و کنترل مغزها ، شامل به تصوید کشیدن هیولاگونه فرازمینیان در سینماها ، انحصارات شرکتهای بزرگ چند ملیتی ، بی خانمانی ، زندانی کردنها بدلایل دروغین و واهی خواهد بود. هرچه که به مغز ، جسم و روح شما آسیب برساند به آخر خواهد رسید ، چون جامعه شما به خلاصی خود از شر هر چیزی که با دوران طلایی ناسازگار است ادامه می دهد. 

همه موجودات نورانی در این کیهان حداکثر افتخار و احترام را برای شما بواسطه شجاعت و پایداری ، نبوغ و ابتکار ، شکیبایی و وفاداریتان در همکاری و همگامی با نور دارند. شما هرگز در تلاشهای خود تنها نبوده اید - در سراسر مسیر بوسیله اعضای خانواده کیهانی که در جمع شما زندگی می کنند و نیز آنهایی که در فضا هستند ، یاری شده اید. تا زمانی که آنها بتوانند به شما به پیوندند ، از تکنولوژیهای سفینه های خود برای کمک به روشهای بی شماری که در پیامهای پیشین به آنها اشاره کرده ایم ، ادامه خواهند داد.

اینک ما شما را در عشقی بی قید و شرط که همیشه نسبت به شما داشته و خواهیم داشت ، بدرود می گوییم.  
            


 Translator: Behi
Email:arcturian.nation@gmail.com 

Thursday, February 21, 2013

18.02.2013Matthew Ward, 18 February 2013با درودی عاشقانه از طرف همه روحهای ساکن در این ایستگاه. من متیو هستم. از شب یلدا به بعد ، اکثریت بزرگی از مردم زمین در حال رسیدگی به تعهدات شخصی و پی گیری علایق معمول خود هستند. پیروان روز قیامت مرتبط با پایان تقویم مایاها نیز احساس کمی حماقت می کنند در حالیکه می توانستند احساس ازادی کنند اگر حقایق گفته می شد. 

هیچ یک از آنها نمی دانند شما چه می کنید ، افزایش شدید نور طی چند هفته موجب شد که پیش کره زمین اولین گامهای خود را به بعد چهارم گذارد. بسیاری از شما هنوز احساس ناامیدی می کنید ، حتی دلسردی ، چون گمان می کنید که هیچ تغییر آشکاری روی نداده ، بویژه آن عزیزانی که ما قصد یاریشان نموده و  اطمینانشان را تجدید کنیم.  

درباره یک نوزاد تازه بدنیا آمده بیاندیشید ، که استعدادهای ویژه ای هم دارد ، و نیز مهارتها ، علایقی با اندیشه ها و اهداف مستقل. آن "بسته قنداق پیچ توانمندیها" هیچ دلیل مستندی در روزهای اول تولدش ندارد ، گرچه همانگونه که این فرد کوچک رشد می کند ، توان درونی او شروع به ظهور می کند که با پرورش مناسب ، آن استعدادها شکوفا شده به خلاقیت و نورانیت روزافزون خواهد رسید.

براستی که همین روند برای دوران طلایی کره زمین نیز وجود دارد ، همچنین این نوزاد تازه بدنیا آمده با "بسته بندیهای توانمندیهایش". شدت نور در جهان شما این دوران نوزادی را بسرعت بارور نموده ، حتی می توان گفت: دستیابی به نتایج شکوفایی دوران زایمان را بیش از پیش ساده و آسان کرده است.

اینک زمان احساس مثبت کردن ، خوشبینی ، اشتیاق و پیروزی است - شما تبحر و استادی مراحل مشکل عروج زمین را بدست آورده اید. هنگامی که زمین بعد سوم را ترک گفت ، برایش مقدر شده بود ، و احتمالا میلیونها نفر در جمع شما که در خواب بودند بهر شیوه و تقدیر نمی توانستند عروج کنند.

ولی آنان نیز عروج کردند ، و این موجب سپاس از سرازیر شدن شدید نور در شب یلدا و نیز تابش نور وجود خود شماست. نور شما در آن هنگام بسی حیاتی بود ، درست مانند حالا که بسیار حیاتی است چون شما همچنان در جهانی که خودتان در روند خلق آن نقش و همکاری دارید ، پیش می روید.

شما در همه اوقات نه تنها نیرومند ، بلکه مسٌول ساخت جهان خود بشیوه ای که می خواستید بودید. زنجیره ساختاری این جهان با شکوه امری تغییر ناپذیر است ، ولی در تداوم زمان ماموریت شما همچنان ادامه خواهد داشت. مرحله بعدی ، بازسازی و استقرار مجدد صلح و آشتی ، سلامت و تندرستی و همکاری و همگنی در کره زمین و برای همه ساکنانش است که بسیار شادی آور و لذت بخش خواهد بود. شما نباید اجازه دهید که سرخوردگیها از نور شما کاسته و "در این ماموریت ناموفق شوید"!

براستی که خانواده کیهانی شما کمک شایانی در سراسر روز عروج زمین کرده اند و بدین کار به شیوه های فراوانی که پیش از این آنها را برشمرده ایم ادامه خواهند داد. درست همانگونه که ورود زمین به بعد چهارم در شب یلدا مقدر شده بود ، یاری همه فرازمینیان نیز - از نیازها و شرایط نقشه اصلی دوران طلایی است که با دیدگاههای گایا (روج کره زمین) برای زمین هماهنگ است. 

از آنجاییکه نور خانواده فضایی شما قویتر و فن آوریهای آنان بسی پیشرفته تر از شماست ، یاریهای آنان که بسیار فراتر از توانمندیهای کنونی شماست ادامه خواهد داشت. اگرچه ، سرعت پیشرفت جامعه همیشه از راه بیداری همگانی ساکنان سیاره تعیین شده است - راه دیگری هم بر این مهم وجود ندارد چرا که این جهان از آن شماست. 

اینک بیایید کمی هم درباره رویدادهای اخیر گفتگو کنیم - اول پاپ بندیکت. استعفای یک پاپ براستی که غیر معمول ترین رخ داد است ، و دلیل اعلام شده آن ، "کهولت سن" ، بطریقی درست است. 

آن پاپ که در انظار دیده می شود یک بدل و شبیه سازی شده اوست. چون بسرعت کاهل شده و انرژی او رو به زوال است. آن عروسک بدل بیپ از این قادر به عمل نیست و جایگزینی آن با یک بدل دیگر در این ایام کار مشکلی است. بهمین سبب خود پاپ ، که تندرست تر و جوانتر از بدل خود دیده می شود در انزوا باقی خواهد ماند. این بستگی به طول عمر او و زمانی که حقایق درباره بدلهای ایجنینی فاش شود ، او بعدها با حضور در انظار ممکن است حتی شاداب تر بنظر آید. (در این باب شرج مفصلی وجود دارد که بزودی در وب سایت پست خواهد شد. در اینجا منظور از بدل ، وجود شخصی شبیه او نیست. بلکه موجودی کاملا مشابه است که با بهره گیری از DNA او و تکنولوژی موجود که از زمینیان پنهان داشته شده است ، ساخته می شوند - همینگونه هستند اکثر سیاستمداران و دولتمردان بد نام جهان).

اهمیت این استعفا بسی بیش از ناتوانی یک بدل است - این امر شکافی در اسرار ایجاد کرده و درهای حقایقی چون سوٌاستفاده های جنسی از کودکان را که بیش از ۱۵۰۰ سال است که در جمع روحانیون شایع و قرنهاست که پنهان داشته شده ، می گشاید.

واتیکان بازی گر عمده جهان ، زیر چتر مفسدان جهانخوار (Illuminati) و سازمان مرکزی شیطان پرستان بین الملل است. ثروت پنهان آن شامل گنجینه های هنری مسروقه ای است که در همکاری با نازیها در دوران جنگ دوم جهانی بدست آورده. هریک از پاپهایی که بر این فریب بزرگ کهن و اعمال ناشایست و افزایش بی رویه ثروت واتیکان اعتراض کرد ، عمری کوتاه یافت. 

ولی ، احتمالا حیرت انگیزترین اقشاگری درباره مدارک و بایگانیهای باستانی انجیل و چگونگی دستکاریهای زیرکانه و دقیق آنست - بویژه داستان ساختگی به صلیب کشیدن و زنده شدن مجدد عیسی مسیح - بمنظور دادن توان کنترل جمعیت کاتولیکها به کلسیاها. 

هنگامی که همه اینها به اطلاع همگان رسید ، سلطنت و سروری طولانی واتیکان به پایان خواهد رسید. این از هم پاشیدگی برای جامعه کاتولیکها بسی سخت و اندوهبار خواهد بود ، ولی همه مسیحیان مومن و معتقد نیز از آگاهی بر اینکه همه شالوده و بنیان زندگی آنها بر مبنای دروغ بود بشدت اثر خواهد گذاشت. 

شفقت و دلسوزی برای همه آن روحها ، به ایشان کمک خواهد کرد بپذیرند زندگی عیسی مسیح و آموزشهای او بسی ارزشمندتر از آنست که به آنها آموخته شده است. آنانی که باورهایشان بر مبنای عرفان است و نه تعصب ، این امر را تحمل کرده و مراسم مبتنی بر دروغپردازیها محو خواهند شد.

رسانه های اطراف و اکناف جهان نیز مملو از خبرهای مربوط به آزمایش هسته ای کره شمالی بود. پرتاب موشک یک مورد است و انفجار کلاهک جنگی موردی دیگر ، و آن آزمایش حتی نزدیک به آن شدتی که آن کشور می خواهد جهان باور کند نبود. اگر چه همچون ایران ، کره شمالی نیز بوسیله کشورهای غربی ، یک کشور سرکش بشمار آورده شده و تهدیدی برای شروع یک جنگ هسته ای. 

البته شما می دانید که چنین جنگی بوجود نخواهد آمد و هیچ تلاشی برای انفجار یک کلاهک هسته ای در فضا موفق نخواهد شد ، چند نفری دیگر هم اینرا می دانند! بنابراین چگونگی کاهش احساس مداوم تهدید آن دو کشور در صحنه جهانی همچنان مطرح است. در ایالات متحده نیز گفتگوها متمرکز روی خشونتهای مسلحانه است.

فراتر از فجایع شخصی و انفرادی آنهایی که بطور مستقیم از این خشونتها آسیب دیده اند ، خشونت بشدت بر هوشیاری جهانی اثر می گذارد. چرا که هوشیاری و آگاهی عرفانی همچنان گسترش می یابند ، و همه درک خواهند کرد که خشونت تنها پدید آورنده خشونت بیشتر است و نه هرگز هماهنگی یا همکاری یا احترام. برای مدت کوتاهی پچ پچ های خصمانه بصورت پراکنده ادامه خواهند داشت ، ولی اصرار بیشتر روی مذاکره درباره اختلافات ، در نهایت به خلع سلاح جهانی منجر خواهد شد. 
      
انگیزه توقف جنگها و خشونتهای گاه و بی گاه بسی فراتر است از مرگها و انده های گسترده. جنگها هزینه های دیگری در بر دارند - نابودی زمین و منابع طبیعی ، تخریب خانه ها ، اشتغال ، تاسیسات همگانی - ، خشونتهای تصادفی و پراکنده - پلیس ، قانون و روندهای دادگاهی ، زندانها - هزینه های عظیم عمومی ، بخشهای کوچکی از آنند. 

میلیونها نفر در جهان شما ، بی رمق در زندانها هستند زیرا یا در جنگها اسیر شده اند و یا محبوسند بدلیل قوانین ناروا ، فساد سیستم قضایی ، تنبیه های بشدت خشن برای جرایم کوچک ، محکومیتهای اشتباهی یا ناراحتیهای روانی. این لکه ننگین تاریخ شما بتدریج زدوده خواهد شد ، چه بیماریهای روانی تا زمانی که بخشی از روند زندگی است معالجه خواهند شد. 

پول بیش از این برای تداوم زندگی مورد نیاز نخواهد بود و روشهای مقابله با خشونتها به بخشهای بشدت مورد نیاز و در مسیرهایی چون آموزش ، بهداشت ، فن آوریهای انرژی ، نوآوریها برای رشد مشاغل ، تعمیر و نگهداری راهها ، راه آهن و پلها ، بازسازی محیط زیست ، هدایت خواهند شد. 

خواسته های شهروندان برای موارد فوق الذکر و اصلاحات دیگر موارد به حکومتها بمنظور اقدام ، فشار خواهد آورد. صنایعی که محصولات آنها در جهت افزایش جنگهاست تولیدات خود را تغییر داده ، کارمندانی که نیازمند آموزش در رشته های انتخابی خود باشند ، بدان دسترسی خواهند داشت. 

ما سخنی کوتاه در باب حقوق مساوی زنان در پیام گذشته خود داشتیم و در پیامهای متعدد دیگری یادآور شدیم که روحها در تمدنهای بعد سومی به باید به تعادلی در تجربیات زندگانیهای مختلف (تناسخها) خود دست یابند تا بتوانند به بعد چهارم صعود کنند. مرتبط کردن زنان به طبقات تحتانی اجتماع از عوامل مهم زمانی بود که زمین از بعد پنجم به اعماق بعد سوم سقوط و در آنجا گیر کرد.  

چرخش مداوم چرخ فلک (بچرخ تا بچرخیم) کارما (Karma) به زنان که در یکی از زندگانیهای پیشین خود با بدرفتاریهایی روبرو شده بودند این شانس را می داد که در زندگانی دیگری ستمگر شده تعادل را بدست آورند. این امر هزاران و هزاران سال ادامه داشت تا بالاخره زنان ذره ذره و به آهستگی با پیشرفتی تدریجی و مداوم به جنگ برای بدست آوردن آموزش ، حق رای ، مدیریت و آزادی اظهار عقیده ، علیرغم بدنامی و طرد شدن از اجتماع پرداختند. 

در بسیاری از کشورها ، امروز زنان همانا بعنوان همکاران ضروری اجتماع برسمیت شناخته شده اند. خانه داری و مادر بودن بیش از این نقش اصلی آنان نیست - انتخاب و اراده آنان برای عدم ازدواج یا نداشتن فرزند بطور مساوی محترم شناخته می شود. میلیونها زن با موفقیت زندگی خانوادگی را با حضور در دانشگاهها و یا محلهای کار خود ترکیب کرده اند. 

بسیاری از زنان صلاحیت خود را در مشاغلی که پیش از این مخصوص مردان محسوب می شد ، چون مهندسی ، علوم ، التکرونیک و تحقیق باثبات رسانده و دارای پستهای سیاسی ، مالکیت کسب و کارهای کوچک و مدیریت شرکتهای چند ملیتی هستند.

بسیاری از حرکتهای اصلاح گرانه در سراسر جهان بوسیله زنان آغاز شده. در کشورهایی که حقوق اجتماعی و الهی آنها هنوز نفی می شود ، افراد شجاعی گامهایی جسورانه در جهت پایان دادن به این بی عدالتی بی رحمانه برداشته اند و رسانه های جهانی نیز از تلاشهای تعیین کننده آنان حمایت کرده اند.

همین امر درباره مردم همجنس گرا صحت دارد ، که مدتهاست که حرمت و ارزش آنها نفی شده و شانس و حق لذت بردن همچون غیرهمجنس گرایان را نداشته اند. در فرهنگهایی که چنین وضعیتی تنها بر مردان صدق می کند ، حقوق مربوط به مردم همجنس گرا به آهستگی شکل می گیرد ،  همچون برسمیت شناختن حقوق زنان. در نهایت همه خواهند دانست که همجنس گرایی یک مرحله پیشرفته تر رشد عرفانی است که در آن انرژیهای مردانه و زنانه متعادل تر است تا در مردم غیرهمجنس گرا.

دست یابی به صلح و آشتی و نیز حقوق کامل شهروندان در فعالترین بخشهای اختلافات و ظلم و ستم بویژه در خاور میانه به تاخیر خواهد افتاد ، همچنین در برخی از کشورهای آفریقایی ، افغانستان ، پاکستان ، هند و کره شمالی. بسیاری از آن کشورها باید مشکلات خود را در ارتباط با تفاوتهای قبیله ای ، مذهبی ، طبقات اجتماعی ، جنسیتی ، فرهنگی و سیاسی و همچنین نابرابریهای گروهی و مالی حل و فصل کرده پایان بخشند. 

شما ممکن است فکر کنید که بسی سرگرم کننده است هیاهوی گفتگوها بر سر کاهش خشونتها و نیز حقوق زنان و همجنس گرایان که در ایالات متحده بر سر زبانهاست ، در حالیکه رسانه های گروهی آن کشور آنچه را که دیگر کشورهای "آزاد" گزارش می کنند حذف کرده نادیده می گیرند. بعنوان مثال ، هیچ چیزی درباره بازداشت تعداد زیادی از بانکداران و متنفذین در اروپا نگفته و هرگز سخنی در باب حضور آشکار سفینه فضایی بمیان نیاورده اند. 

جناح روث چایلد (Rothschild) از حاکمان جهانخوار (Illuminati) که امپراتوری خود را از لندن و واتیکان رهبری می کرد ، جای پای رسانه ای و دیگر قدرتهای خود را در آن بخش از جهان از کف داده. بخشی از جناح راکفلر (Rackefeller) متعلق به حاکمان جهانخوار (Illuminati) که دفاتر مرکزی آن در واشنگتن و نیویورک است هنوز نفوذ خود را بر رسانه های بزرگ آمریکایی و نیز وال استریت (Wall Street) دارد ، ولی بنا به دلایل مستند مشخص است که جای پای طولانی آنها در کنگره آمریکا در نابسامانی و رکود است. 

بلی ، ما و شما بیشتر بخشهای آنرا می دانیم و آنچه که می گوییم خبرهای تازه ای نیستند. پس چرا اینها را که شما بخوبی می دانید بازگویی می کنیم؟ چون شما نیاز به این دارید که بیاندیشید به چه پیشرفتهای عظیمی از ابتدای عروج زمین دست یافته اید!

حدود هفت دهه پیش اعتقاد راسخ بر این بود که کشتن دشمن یک وظیفه وطن پرستانه است. میلیونها میلیون نفر با اشتیاق به میادین جنگ شتافتند ، و دیگر مردم به همه قلب و روح خود و کمک به تولید جنگ افزارها از آنها حمایت کردند. امروزه تمایل تعداد بسیار کثیری از مردم سراسر جهان ، پایان بخشیدن به خونریزیها و تداوم یک زندگی صلح آمیز و آشتی جویانه در کنار یکدیگر است. 

در اواخر دهه ۱۹۳۰ ، مشت آهنین سیاهیها هر چیزی را که اثری بر زندگی روی زمین داشت کنترل می کرد - حکومتها ، اقتصاد ، بازرگانی و صنایع ، آموزشها در کلیساها و مدارس ، قوانین و سیستمهای قضایی ، رسانه های گروهی ، محیط زیست. و عده بسیار کمی تصمیمات اتخاذ شده بوسیله آن افراد بانفوذ را زیر سوال می بردند.

اینک بصورت گسترده ای انگیزه مقامات زیر سوال است و نیر مخالفت با تصمیمات و اقداماتی که بر خلاف منافع همگانی است شکل گرفته. فکرش را بکنید که چه تعداد عظیمی از فساد ، فریب و تباهی تلاشهای شما فاش کرده. فکرش را بکنید که چگونه شما توجه جهان را به خشونتها و بی عدالتیهایی که در سکوت تحمل می شد جلب کرده اید. 

شما باید احساس شوق نموده ، راضی از پیشرفتهای شگرفی که کرده اید بوده بخود ببالید که در این مهم مشارکت داشته اید. پذیرفتن و برسمیت شناختن دستاورها غرور و خودپسندی محسوب نمی شوند ، بلکه موجب الهام و انگیزه اند برای تداوم کار تا هنگامی که ماموریت با موفقیت پایان پذیرد. شما ممکن است در خط مقدم نباشید ولی هرگز نیروی اندیشه و احساسهای خود را فراموش نکنید. 

نقل قولی از آخرین پیام ما: درست مثل قبل - همیشه! - سفر عرفانی ساکنان زمین موکول است به تصمیمی که هر یک از شما می گیرید ، و تصمیمات همگانی شما سازنده و شکل دهنده هوشیاری جمعی شماست.  بنابراین ، اندیشه ها ، احساسهای پرشور و کردار شماست که از این پس سرعت کره زمین را در سفر عرفانی اش تعیین خواهد کرد. این می تواند زمزمه شادمانه ای در سراسر سفر در بعد چهارم باشد یا پروازی عقاب گونه در اوج آسمانها. گایا (روح کره زمین) شادمان است - چون مرحله بشدت دشوار عروج پایان یافته است! 

این بهمان اندازه مهم و لازم است که پیش از این تمرکز شما روی انچه که از جهان خود می خواستید بود ، نه روی آنچه که نمی خواهید. لطفا ناله و زاری در شرایط مشکل و ناراحت کننده سر ندهید و یا آنهایی را که چون شما نمی اندیشند آزار و بی حرمت نکنید. در قبال اجازه دهید که افکار و احساسات شما در هماهنگی با طبیعت و وفور خوبیها برای همگان باشد.

استقامت در نور به سرعت زمین به سوی جهانی سالم ، زیبا و آرام که در زنجیره وجود ، هم اکنون موجود است ، شتاب می دهد. ما چقدر آرزو داریم که شما هم می توانستید شکوه و جلال مشارکت خودتان را در آنچه که خلق می کنید به بینید ، درست همانگونه که ما شاهد آنیم.

عشق بی قید و شرط و احترام همه موجودات نورانی سراسر کیهان حالا و همیشه با شماست. 
            


 Translator: Behi
Email:arcturian.nation@gmail.com