Followers

PRGInstructions HERE
Tuesday, December 18, 2012

15.12.12Matthew Ward, 15 December 2012متیو  ۲۵  آذر  ۱۳۹۱

با درودی عاشقانه از طرف همه روحهای ساکن در این ایستگاه ، من متیو هستم و سخنی دارم در رابطه با تیراندازی اخیر در مدرسه ای در ایالات متحده. در نظر گرفتن این امر بصورت یک رویداد هولناک منحصر بفرد و مستقل ، به مفهوم نادیده گرفتن اهداف آنهایی است که پذیرفته بودند در آن نقشی داشته باشند - تیرانداز ، بچه های کوچک ، بزرگسالانی که کشته شدند ، خانواده های آنان و تمامی آن جامعه. 

تفاهم در سطح روحی برای شرکت در نقشهای مربوطه بمنظور بهتر شدن شرایط زندگی نژاد بشر بود ، و شرکت کنندگانی که هم اکنون در نیروان (Nirvana) هستند از موفقیت قراردادشان شاد هستند. پیام ژرف این قتل عام ، که اینک در هوشیاری عمومی (همه) مردم ریشه دوانیده ، اینست که قلبها و مغزهای انسانها بیش از این پذیرای کشتن ، کشتن ، کشتن نیست ، نوع بشر بیش از این تاب تحمل انرا ندارد! حیرت و اندوه در نیوتاون Newtown (شهر محل رویداد) ، کانکتیکات Connecticut (محدوده ای که شهر در آن واقع است) مردم جهان را بهت زده نموده ، در دعاها و احساسات جوشانشان برای همه کسانی که بنحوی در این فاجعه صدمه دیده اند ، متحدشان کرد. 

سالهاست که نفرت از عملیات خشونت بار و غیر قابل توضیح مشابه در هوشیاری همگانی مردم ثبت می شود. رویدادی نیرومند - تیراندازی بسوی آن نوجوانان در مدرسه مورد نیاز بود تا به خواست همگانی مردم قوام بخشیده ، به "اراده ای راسخ" برای پایان بخشیدن به کشتارهای بی معنی در همه جا ، بدل شود. و شدت ارتعاشات بالا که بر همگان در جهان شما اثر می کند ، این اراده عمومی را گسترش داده "همه" مرگهای قابل پیش بینی - جنگهای بین المللی ، نسل کشیها ، اعدامهای "قانونی" ، و گرسنگی و بیماری در جوامع فقیر را در بر می گیرد.

یاران فرازمینی شما اجازه یافته اند که ستونی از نور بر همه روحهای حاضر در روی زمین بتابانند ، که هوشیاری و آگاهی عرفانی آنهایی که پذیرای آنند افزایش می دهد ، ولی آنها مجاز به دخالت در پدیده هایی که شما در صورت تمایل ، توان تغییر انها را دارید ، نیستند. شما توان و تمایل جلوگیری از مرگها را ، بواسطه علل فوق الذکر دارید. اینک که "اراده" عمومی نیز بر آن است ، خواهید دید که کشتار و محرومیتهای جانکاه به آخر رسیده و صلح و فراوانی به بار می نشیند. 

ما و همه دیگر موجودات نورانی در سرتاسر این کیهان ، عشق - نور به کمکهای شما به همه آنهایی که قلبشان شکسته نه تنها در نیوتاون Newtown ، بلکه در همه جای کره زمین که خانواده ها در اندوه کشته شدن عزیزان خود هستند ، می افزاییم.  

عشق کلید شفابخشی همه جهان شماست.    
            


 Translator: Behi
Email:arcturian.nation@gmail.com 

Monday, December 17, 2012

10.12.12
Matthew Ward, 10 December 2012


متیو  ۲۰  آذر  ۱۳۹۱

با دوردی عاشقانه از طرف همه روحهای حاضر در این ایستگاه ، من متیو هستم. همیشه این فصل مراسم و جشنهای مختلف مذهبی در جهان شما با احساسات شدید و متفاوتی همراه است. آنهایی که رشد فکری و روحی خوبی داشته اند ، سپاسگزار از برکات زندگی خود بوده از لحظات شادی و نشاط همراه با خانواده و دوستان خود ، لذت می برند. آنهایی که در تنهایی ، غم ، گرسنگی و بی پولی هستند ، چنین فقدانها را در زندگی خود بیشتر حس می کنند. دیدن اینکه در این فصل "نویدهای خوب برای همگان" روحهایی با قلبهایی گرم و دوست داشتنی در یاری به نیازمندان فعالند ، برای ما بسی شادی آور است.  

امسال از دیدگاه نشاط بخشی با سالهای دیگر فرقی ندارد ، اگرچه انرژیهای این روزها تفاوتهای خیره کننده ای با سالهای پیش دارند. برترین و بالاترین ارتعاشاتی که میلیونها سال در جهان شما دیده نشده بود بر همگان اثر می گزارد ، درحالیکه بسیاری از مردم از آن سود می برند ، توده مردم در شرایط مناسبی نیستند. آخرین روزهای سال ۲۰۱۲ در حال سپری شدن هستند و انرژیهای منفی ناشی از دوگانگیها ، آخرین نفسهای عمیق خود را پیش از پایان قریب الوقوع خود می کشد. 

بالاترین نگرانیها ، ناآرامیهای خاورمیانه با تهدید جنگ شیمیایی در سوریه ، تداوم تلغیظ پلاتینیوم در ایران ، تمرد در مصر ، ادامه دشمنی اسراییلیها و فلسطینیان است. تحرکات پرتاب موشک در کره شمالی ، اوضاع وخیم اقتصاد ملی در چندین کشور ، افزایش تعداد پناهندگان و گرفتاریهای مربوط به آنان ، جنگ و ستم در برخی کشورهای آفریقایی ، اقدامات خشونت آمیز گاه و بی گاه در اطراف و اکناف جهان ، فساد در حکومتها و شرکتهای بزرگ چند ملیتی نیز همچنان وجود دارند. 

بدون تردید ، آنچه که ما در مورد شرایط فعلی جهان گفتیم دلیلی برای تعدیل و کوتاه کردن تعطیلات شما نخواهند بود ، ولی به شما اطمینان می دهیم که اقدامات خوبی برای همه موارد در شرف انجام هستند! در مورد بزرگترین نگرانی ، اگر بنا به استفاده از سلاحهای شیمیایی شود ، خانواده کیهانی ما آنها را بی اثر نموده از کار خواهند انداخت. 

روی ۱۲ و ۲۱ دسامبر از دیرباز بعنوان تاریخهای مهم و اساسی سیاره شما بشمار می رفت. جهت اطمینان ، امواج انرژی بزرگی که بواسطه همترازی سیاره ای می تابند از اهمیت وافری برخوردارند ، ولی کره زمین در مسیر عروج خود در معرض امواج پی در پی سطوح ارتعاشی بالاتر برای بیش از ۷۰ سال قرار داشته. این امر همچنان در سرتاسر مسیر او در چگالی چهارم به سوی مقصد نهایی او در بعد پنجم ، جایی که سیاره و گایا (روح او) که بدن یک سیاره را بخود گرفت ، ادامه خواهد داشت.

بهمین دلیل ما ظهور هیچ پدیده سرنوشت سازی را که همه جهان را در بر گیرد در روز ۲۱ دسامبر نمی بینیم. هر کسی موجودی منحصر بفرد بوده و تجربه ی ویژه خود را در آن روز خواهد داشت ، درست بهمان شیوه ای که هر روز دیگر عروج کره زمین داشته. برخی ممکن است واکنشهای قوی انرژیکی داشته باشند در حالیکه بقیه احتمالا" هیچ چیز غیر عادی حس نکنند. 

روحهایی که عاشقانه دوستتان داریم ، لطفا" اگر چیز ژرفی حس نکردید دلسرد نشوید! چرا که شدت تابش نور به زمین افزایش یافته و بهمین ترتیب هوشیاری و آگاهی عرفانی شما. بدنهای شما به تغییرات ناشی از تبدیل سلولهای کربن به کریستالین بخوبی واکنش نشان داده خود را تنظیم کرده اند. شما نیازی به پدیده ای شگفت انگیز برای نزدیک شدن به آستانه عصر زرین زمین ندارید!

در شادی ما شریک باشید. بواسطه پیشرفتهای اخیر در خط زمان شما که موجب شده تعداد بسیار بیشتری از روحها همراه جسم موجود خود ، زمین را در عصر زرین همراهی کنند! خدارند در سطح روحی ، طومار روحهای نیاکان شما را پذیرفته که "مشارکت" کنند با فرزندان و نوادگانشان که چنین دلاورانه مبارزه می کنند تا خود را از احساساتی که محدود کننده دریافت نور است ، محروم کنند.

احساساتی که ، ریشه در تاریکی نداشته و به کسی بجز بخود صدمه نزده ، ناشی از تداوم و یا شدت دلتنگی ، ندامت ، گناه ، قضاوت ، ناامیدی و مشکلات حاصل از باورهای نادرستی است که به آنها آموزش داده شده ، هستند. همه آنها می توانند تبدیل به نور شوند با تمرکز انرژی روحهای تکامل یافته تر (نیاکان شما) مشارکت کننده. برخی از آنها در جمع شما زیسته و بقیه الهام بخش فرزندان و نوادگان خود که آنجایند هستند ، تا بفرستند عشق - نور به آنهایی که به این کمک اضافی برای پشت سرگذاشتن احساسات مضرشان نیاز دارند. 

بهمان شگرفی که اثر عشق بی قید و شرط است ، ما می دانیم که شما تمایل شدید دارید تا شاهد به حقیقت پیوستن قولهای دیربن در باره تغییرات باشید. شما در سطح روحی خود می دانید که تغییر و تبدیل جهان شما با گستردگی و سرعت حیرت آوری در جریان است ، ولی آگاهانه بی تاب و حتی در مواقعی در تردید هستید. لطفا" درک کنید در ضمن اینکه ارتعاشات پایین ساطع شده از تاریکیها نمی توانند به عصر زرین وارد شوند ، نتیجه میلیونها سال اعمال سیاهکاران نیز بسادگی قابل ترمیم و شفابخشی نخواهد بود مگر طی سفر کره زمین در دوران بعد چهارم که اشباع شده و مملو از ارتعاشات نورانی است. 

عملیات بسیار زیادی روی کره زمین در جهت ترمیم و اصلاح به پایان رسیده. رسانه های گروهی در بسیاری موارد افشاگر فساد بوده اند و تلاشهایی در پشت پرده ها در جریان است که بزودی به آگاهی همگان خواهد رسید. نمایندگان خانواده فرازمینی ما در حال مذاکره درباره شرایط و اوضاع حیاتی صلح با برخی از رهبران شما هستند. پروژه های زیست محیطی نیز آغاز خواهند شد بمجرد اینکه اقدامات لازم در مورد مسایلی که از الویت برخوردار بوده و ما آنها را در پیام اخیر خود (۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲) برشمردیم ، صورت گیرند. و بلی ، عالیترین شورای کیهانی هنوز در انتظار "فرمان" خداوند برای معرفی رسمی اعضاٌ خانواده فضایی هستند.

عزیزان ، ما می دانیم که شما علاقمند به دانستن زمانبندی کارها هستید و اگر ما می توانستیم آنرا بگوییم ، در نهایت خرسندی قلبی این کار را انجام می دادیم. ولی ما نمی دانیم. همه آنچه که در حال حاضر می توانیم بکنیم اینست که اطمینانی که پیش از این داده ایم تکرار کنیم که در پیوستار ، خلقت بهشت راستینی که جهانی مملو از عشق - نور ، جایی  که همه کس در هماهنگی با طبیعت زیسته از یگانگی عالم وجود آگاه است ، می سازد ، قطعیت کامل دارد.

خانواده ما که عاشقانه دوستتان داریم ، شما بسیار به خط پایانی بعد سوم نزدیک هستید - پیروزیهای بزرگ کیهانی غیر قابل پیش بینی هستند! همه موجودات نورانی در همه جا شما را عاشق گونه دوست داشته نهایت افتخار و احترام را بر همه شما قایلند.                


 Translator: Behi
Email:arcturian.nation@gmail.com 

Saturday, December 1, 2012

20.11.12Matthew 20 November 2012متیو  ۳۰  آبان  ۱۳۹۱

با دوردی عاشقانه از طرف همه روحهای حاضر در این ایستگاه ، من متیو هستم. شما بصور فیزیکی (در جسم خود) و از طریق احساسات خود تاثیر امواج بیشتر انرژی را حس کرده نتایج قابل توجه آن را می بینید. ما هم شاهد بوده حس می کنیم که چگونه این امواج کره زمین و بیشتر ساکنان آنرا (بسوی بیداری و هوشیاری) پیش می راند: گایا (Gaia) روح کره زمین ، هم شاد است از نزدیک شدن جسم سیاره ای خود به نقطه عطف بعد چهارم. امید دیگربار در دلهای مردمی که در ناامیدی زندگی می کنند ریشه دوانیده و روحهایی که بتازگی بیدار شده اند در سراسر کره زمین در حال درخشیده هستند. 

جهانی دیگر مملو از پدیده های شگفت آنگیز در راه است ، ولی در روزهای نزدیک آینده ، سیل ارتعاشات بالا اثرات ناخوش آیندی هم در بر خواهد داشت ، همانند گل آلودگی شدید در پایان منفی کاریهای طیف دوگانگیها. شاید قابل توجه ترین موارد تنش و تقابل اسراییل و فلسطین است. ما شتابان به شما اطمینان می دهیم که وقت یک جنگ همه جانبه سپری شده ، دشمنان امروز به همکاری دوستانه و صلح آمیز تکامل یافته و جنگ کشوری علیه کشوری دیگر امری غیر قابل تصور خواهد شد. 

از طرفی دیگر همچنان بواسطه افزایش ارتعاشات بالا ، بسیاری از مردم شرایطی چون ضعف ، سردرگمی ، فراموشی ، خستگی شدید ، نوسانات ناگهانی حالات روحی و دیگر موارد غیر معمول را تجربه می کنند. در بدنهای تندستی که نور بیشتری جذب کرده اند این ناهنجاریها کمتر و ضعیف تر هستند ، چه سلولهای بدنهای کریستالین (Crystalline) بسادگی بیشتری با نوسانات انرژی هماهنگ می شوند تا سلولهای بدنهایی بر مبنای کربن و نور کمتر. 

لطفا" آن عوارض را بعنوان فشار سنجی که نشان دهد چقدر نور بوسیله بدن شما جذب شده در نظر نگیرید. آفتهای مزمن و انواع بیماریهای روحی هنوز بر بدنها در اتمسفر زمین اثر می کنند ، و روحهایی که نور از خود ساطع می کنند نیز ممکن است هنوز چنین ناراحتی ها را بطور مداوم داشته باشند ، تا زمانی که بصورتی کامل در ارتعاشات قدرتمند و شفابخش بعد چهارم قرار گیرند. 

برای کاهش شدت و دوران این ناهنجاریهای موقتی ، خوب بخوابید ، از برخوردهای استرس دار و نگرانی آور اجتناب کنید ، مقدار زیادی آب بنوشید ، تا حد امکان در سکوت و خلوت خود باشید و عاقلانه غذا بخورید. سبزیجات و میوه ها بویژه بسیار مفید بوده و البته مصرف کمتر گوشت ، شکر ، غذاهای نشاسته ای و چربیها نیز به افزایش نیرو و انرژی و کاهش خستگی مفرط و برقراری تعادل در حرکات و تفکرات مثبت و سازنده کمک خواهند کرد. 

ما قویا" پیشنهاد می کنیم که به داروهای ضدافسردگی که قفسه های فروشگاهها مملو از آنهاست پناه نبرید ، بخصوص در این اوقات غلبه انرژی. مواد شیمیایی داروها می توانند روند خود درمانی بدن را بی اثر و یا نابود کنند. اگر شما ناچار از استفاده مستمر نسخه و دارو هستید ، با پزشک خود درباره کاهش بی خطر آنها مشورت کنید. 

دلیل دیگر نزدیکی کره زمین به بعد چهارم این است که زمان با سرعت بیشتری می گذرد. اگر شما به پایان روز می رسید در حالیکه وقت کافی برای انجام امور روزانه و تعهدات خود نداشتید ، اولویتها را مشخص نموده و لطفا" بواسطه کمبود وقت اخم نکنید!

غلبه سطوح ارتعاشی ، به موارد کاملا" متفاوتی هم کمکهای قابل ملاحظه ای کرده. مفسدان جهانخوار (Illuminati) که فکر می کردند نه تنها می توانند به باقیمانده تسلط و کنترل خود بچسبند ، بلکه قادر خواهند بود بنیان قدرت جهانی خود را از نو بسازند ، اکنون می دانند که در شرایط ناامید کننده ای قرار دارند. آنها هدف امیدهای خود را به آقای رامنی (Mr. Romny) دوخته و پول خود را برای پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سرمایه گذاری کرده بودند. 

مردم آن کشور و بقیه جهان ، انتخاب مجدد رییس جمهور اوباما را بعنوان انتخاب و تصمیم رای دهندگان می بینند. در واقع چنین نیز هست ، ولی پیروزی وی بیش از شمارش آراٌ است - و آن به واقعیت پیوستن دانش و بازتاب جریان انرژی کیهان است.  اهداف و دیدگاههای رییس جمهور اوباما برای جهانی صلح آمیز و بازسازی شده در تندرستی و زیبایی پیشین آن ، همتراز و در یک راستا با روند ارتعاشی کره زمین است. اهداف آقای رامنی (Mr. Romny) حفظ منابع جهان و ثروت وسیع آن در دستهای عده ای معدود است … و این هماهنگ با روند ارتعاشی زمین نیست.  

همچون همه منابع تولید انرژی منفی ، ارتعاشات پایین حرص و آز و نیز سلطه جویی و کنترل ، ناسازگار است با ارتعاشات بالای عشق که بیشتر از همیشه به فراوانی در تمامی جهان جریان داشته ، کره زمین را به سوی تندرستی و تعادل کامل سوق می دهد. انرژی درونی تعادل همانا عشق و نور بوده هیچ چیز با انرژی پایین تر نمی تواند با آن که نیرومندترین همه انرژیهای کیهان است همزیستی داشته باشد.

این واقعیتی است که نتیجه انتخابات هماهنگ با جریانات انرژی کیهانی است ، چون طراحان اصلی عصر زرین ، مدتها پیش می دانستند چنین خواهد شد ، بی آنکه ذره ای از آزادی راٌی و عقیده شهروندان ایالات متحده کاسته شود. هر رای داده شده بر اساس واکنش رای دهنده به انرژی ناشی از کاندیداها بود. 

لطفا" متوجه باشید آنچه که می گوییم ، نه انتقاد و نه قضاوتی است درباب رای دهندگان و یا نامزدهای انتخاباتی - فقط توضیح نتیجه انتخابات در بافت قوانین حاکم بر کیهان است. این امر بر انتخابات کنگره در آن کشور و همه انتخابات در هر کشوری که شهروندانش باید به نامزدهای نقش رهبری رای دهند ، هم صادق است. 

این قوانین بر همه حکومتهای کشورها و حاکمان و دولتمردان از سطوح دهکده ها رو به بالا اثر می کنند - هر کجا که هنوز انرژی منفی جای پایی دارد ، انرژیهای بالا موجب ایجاد لرزشهایی برای جدایی گندم از کاه (چنین مثال بزنیم) می شوند. این مهم می تواند در خانه و خانواده ، همسایه ها ، همکاران و یا به روی شرکتهای بزرگ چند ملیتی ، سازمان ملل ، نیروهای نظامی ، مذاهب ، آموزشها ، سیستمهای قانون و عدالت و رسانه ها در سراسر جهان باشد.   

ارتعاشات بالا ، ارتعاشات پایین "هرچیزی" را که بصورت منفی بر روند زندگی در جهان شما اثر کند می زداید. این مهم باید روی دهد تا زمین تعادل خود را ، پس از دورانهای طولانی عدم تعادل ناشی از خشونتهای نژاد بشر نسبت به یکدیگر ، حیوانات و خود سیاره ، باز یابد. تزریق عظیم نور از منابعی در فواصلی بس دور ، از هفتاد و چند سال پیش ، کره زمین را قادر ساخت که سفر خود را برای بازگشت به تعادلی زندگی بخش آغاز کند - شما می دانید که این سفر همانا عروج است. 

اینک زمان مناسبی است که درباره یی میلی که به تازگی برای مادرم فرستاده شده گفتگو کنیم: "من تازه وب سایت شما را پیدا کرده ام ولی از اعلامیه وجود و حضور خانواده فضایی (Disclosure) مدتی است که با خبر هستم. ما چه باید بکنیم تا خانواده فضایی ما بیایند ، آیا باید همچنان صبورانه امیدوار و منتظر باشیم؟ آیا آنها براستی خواهند آمد؟ آیا می توانند تصمیم گیرند که نیایند؟ در این صورت مفهوم آن اینست که مسولیت پایان دادن به همه جنگها و دیگر خشونتها ، ترمیم محیط زیست ، تعمیر و بازسازی همه چیزهای نادرست دیگر با ما خواهد بود؟ انجام همه آن امور بدون هرگونه یاری از طریق یک تمدن پیشرفته ، بنظر امری غیر ممکن می آید."

در این باب گفتنیها بسیارند ، مشکل است بدانی از کجا شروع باید کرد.

شاید بهتر این باشد با یادآوری قوانین کیهانی شروع کنیم که هیچ تمدنی هیچ تعهدی - و حق بسیار کمتری - در دخالت در امور هیچ جهانی و ایجاد تغییراتی ، حتی اگر فکر کنند منافع بیشماری برای ساکنان آن جهان در بر داشته باشد ، ندارد. تمدنهایی که تاریکی بر آنها حاکم است این قانون را نادیده گرفته ، زندگی و زیستگاه دیگر مردم را تخریب و نابود کرده اند ، ولی این امر هرگز روی زمین رخ نداده ، چرا که فقط تمدنهای نورانی در اطراف و نزدیکی منظومه خورشیدی شما هستند. 

بنابر این بلی ،  این مسولیت خود تمدنهاست که موارد نادرست خود را اصلاح کنند ، ولی نکته ای در اینجا وجود دارد و شما می توانید بگویید ، شرایط در جهان شما از آسیبهای شدید زیست محیطی گرفته تا جنگهای دایمی و توزیع نادرست منابع ، محصول دشمنیها ، وحشیگریها ، طمع ، فساد ، فریب ، سهل انگاریها و سوٌ استفاده های نسلهای پی در پی شما بوده ،  ترمیم همه آن اشتباهات نیاز به تعهدی قاطعانه داشته ، برای هر تمدنی در بعد سوم امری غیر ممکن بنظر می رسد.

بهمین دلیل خداوند اجازه مساعدت به تمدنی که خواستار آن بود داد. گایا (روح کره زمین) درخواست کمک برای زنده ماندن جسم سیاره ای خود کرد ، و پاسخ همان است که ما در بالا بیان کردیم. تزریق فراوان نور نجات بخش بوسیله تمدنهای متعدد. ولی درخواست گایا تنها دلیل برای ارایه این کمک عاشق گونه نیست. تمایل و هوشیاری جمعی شما برای زندگی در صلح و آشتی و هماهنگی با طبیعت نیز درخواست شما برای کمک محسوب و به آن پاسخ داده شد. 

از لحظه ای که نور به شدت تابیدن گرفت ، از سالها پیش ، تمدنهایی که اکثریت مردم کره زمین حتی از وجود آنها بی خبرند به کره زمین و شما به شیوه های متنوع حیاتی یاری رسانده اند. در نتیجه به روشنی واضح است که مساعدتهای آنها موکول به اعلامیه وجود و حضور خانواده فضایی (Disclosure)  و اطلاعیه های عمومی حکومتهای شما مبنی بر حضور ساکنان کرات دیگر نیست. 

بر اساس قوانین کیهانی و بعنوان بخشی از طرح اصلی عصر زرین - قبل از تولد ، هر کسی در جهان شما از جزییات طرح آگاه و با شدت و علاقه خواستار شرکت در آن بود - همه اعضای خانواده کیهانی ما که در حال کمک به شما هستند ، راهنمایانند و نه تسخیر کنندگان. 

هزاران تن از آنان همانجا و در کنار شما کار و زندگی می کنند. آنها ظاهری بر خود گرفته اند که متفاوت از شما دیده نشوند. هوش برتر و مهارتهای بالا به آنها امکان رسوخ و نفوذ به نواحی که در آنها تاریکی موج می زند ، داده است. 

برخی در سکوت مشغول مطالعه و جمع آوری مدارکی از حقایق هستند که سیاهکاران از شما پنهان داشته اند و دیگران - شما انها را افشاگران می نامید - حقایق را به جهان می گویند. 

برخی دیگر در حال آغاز یا نفوذ بر اصلاحات در نواحی متنوعی چون حکومتها ، اقتصاد و سیستمهای قانونی و حقوقی ، انرژی ، حمل و نقل ، بهداشت و درمان ، ورزش ، آموزش ، معدن ، صنایع چوب ، کشاورزی ، کامپیوتر ، حفظ گونه های زنده ، رسانه های گروهی ، مطالعات علمی و متالورژی هستند. 

تعدادی نیز در بخش سرگرمیها (فیلم و موسیقی) که حتی شما هم آنها را بهمان گونه (هنرمند) می شناسید ، شاهکارهای آنها ، شما را شگفت زده نموده ، افکار شما را درباره توانمندیهای غیرعادی آنان به دوران وا می دارد. آنها همچنین نمونه هایی هستند که نشانگر آنند که شما هم پس از گسترش عرفان و هوشیاری خود خواهید توانست چنان باشید. 

برادران و خواهران زیادی از جهانهای دیگر آمده اند برای دوستی ، روشنگری ، راهنمایی و الهام بخشی به آنهایی که از اصل و نسب خودشان هستند. 

برای حفاظت و در امان بودن از شر سرسپردگان مفسدان جهانخوار (Illuminati) ، آنها ناچار از بهره گیری از شیوه نامریی شدن (Clocking) و یا سپر غیرقابل نفوذ نور الهی هستند. 

هیچ یک از بیماریهای "ترسناک" همه گیری که تبلیغات وسیعی هم روی آنها شده بود ، شایع نگردید چون اعضای خانواده فضایی در آزمایشگاههای شما ، مواد سمی واکسنها را که برای ایجاد بیماری و مرگ طراحی شده بودند ، خنثی کردند.

آسیبی که به کره زمین وارد آمده بسی ژرف تر از آنست که شما به تنهایی بتوانید آنرا ترمیم کنید. حتی اگر تکنولوژیهایی که مدتهای مدید بوسیله مفسدان جهانخوار (Illuminati) کنترل می شد ، در دسترس همگان قرار گیرند ، توان اجرای سریع عملیات ترمیمی وسیعی که سیاره شما نیاز دارد ، نخواهند داشت. فن آوریهای سفینه های نزدیک شما ، که برخی از آنها توان اندیشیدن دارند پاسخگوی این نیاز هستند. 

در ضمن اینکه مسافران و خدمه سفینه ها در انتظار فرود و کار همراه شما در محل هستند ، همه آنها از آسمان به شما کمک کرده اند. مهمتر از همه جلوگیری بیش از ده بار از تلاش مفسدان جهانخوار (Illuminati) برای استفاده از کلاهکها و بمب های اتمی تحت عنوان حملات تروریستی که مرگ و خرابی بیش از "۱۱- ۹ (حملات تروریستی ساختگی به برجهای دوقلوی نیویورک در سال ۲۰۰۱)" به بار می آورد.  

رادیو اکتیو ساطع شده از تاسیسات اتمی آسیب دیده ژاپن می توانست میلیونها نفر را کشته و بیمار کند ، اگر خدمه سفینه های ما بطور چشمگیری میزان مرگ آوری آنرا کاهش نداده بودند. 

هیچ موجود آبزی در محدوده کیلومترها اطراف سکوهای حفاری نفت در خلیج مکزیکو که بخشهایی از مواد سمی نفت خام را درون آب روان می کردند ، نمی توانست زنده بماند ، اگر خدمه سفینه های ما بطور مرتب آن محدوده را پاکسازی نمی کردند. 

آنها همچنین سموم تسلیحات ، زواید صنعتی ، زواید اتمی انبار شده (در زیر زمین که به آبهای زیر زمینی نشت می کنند) ، کمتریال ( مواد سمی که همه روزه بوسیله هواپیماهای بی نام و نشان روی شهرها و مناطق مسکونی و پر جمعیت پاشیده می شود) و دیگر مواد سمی آلوده کننده زیر زمینی و آبهای اقیانوسها ، را بطور منظم کاهش می دهند.    

خدمه سفینه های ما ، در فواصل دور و نزدیک ، قطعات آسمانی و نیز مواد زاید قطعات ساخت بشر در فضا را که در صورت برخورد با جو کره زمین می توانند آسیبهای گسترده ای ببار آورند ، از مسیر منحرف و یا متلاشی می کنند. 

خدمه سفینه های ما با ایجاد یک شبکه الکترومگنتیگ در اطراف کره زمین ، صدمات مالی و جانی زمین لرزه ها را تا حد امکان کاهش داده اند ، بی آنکه در میزان انرژی منفی آزاد شده ناشی از لرزشها ، تغییری حاصل آید. 

خدمه سفینه های ما توفانهای شدید را به مناطق غیر مسکونی هدایت می کنند ، مگر آنکه مناطق مورد نظر (مسکونی) نیاز به پاکسازی و تصفیه داشته باشند که با آب عملی گردد. 

همه آن تمدنهای وسیع و قدرتمند در فواصل دور همچنان به ارسال شدید نور ادامه خواهند داد تا هنگامی که کره زمین در امنیت کامل به بعد چهارم وارد شود. 

آیا می توانید شرایط جهان خود را و همه آنهایی که در آن زندگی می کنند تصور کنید ، اگر هیچ یک از این اقدامات بوسیله اعضای بی شمار جامعه کیهانی ما صورت نمی گرفت؟

این مهم ما را به مرحله ای می رساند که با علاقمندی اصرار بورزیم که "همچنان صبورانه منتظر باشید" برای "اعلامیه وجود و حضور خانواده فضایی (Disclosure) " . روحهای عزیز ، شما فقط منتظر نیستید! بصورت ذاتی می دانید که همه مسولیت پاکسازیها با شماست چه این سرزمین شماست ، و بهر طریقی ، شما در شرایط موجود آن مشارکت داشته اید. بهمین دلیل میلیونها نفر از شما سالهاست که برای تغییرات مثبت ، تولید نور و تعالی جهان شما در تلاش هستند. 

چند نمونه آنرا بیان کنیم:  تظاهرات و مدیتیشن های محلی و بین المللی کمک شایانی در برقراری صلح می کنند. مشارکت در عملیات مختلف محیط زیست. کمکهای مالی به سازمانهایی که مساعدتهای حیاتی به پناهندگان و دیگرانی که در فقر مفرط هستند ، می کنند. تلاشهای فردی و اجتماعی به آنهای که نیاز مبرم دارند. خواستار عدالت و رفتاری انسانی بودن در مواقعی که نادیده گرفته یا انکار می شوند. تلاش در حفظ و افزایش سطح زندگی حیوانات خانگی و وحشی. پشتکار ، استقامت و همکاری در پیروزی بر مشکلات مالی و دیگر سختیها. 

و لطفا" نیروی دعاهای خود را نیز نادیده نگیرید! دعا کردن ، تکرار کلماتی خاص بصورت روزانه و منظم در کلیسا یا مسجد یا حتی بصورت شخصی برای خدا ، یا هر نام دیگری که شما برای رهبر اعلی این کیهان نهاده اید نیست. دعا همان انرژی است که شما با افکار ، احساسات و کردار خود می فرستید ، و شما در حال فرستادن انرژی "صلح ، رفاه ، تندرستی و هماهنگی" به فراوانی بوده اید. 

مورد دیگری را که مربوط به "انتظار صبورانه" است نیز بیان کنیم: در پیام گذشته توضیح دادیم که چه چیزی از فرود همگانی ما طی ده سال گذشته جلوگیری کرده ، و این موجب نهایت تاسف است که بواسطه اطلاعات نادرست و پرهیاهوی داده شده بوسیله برخی موجودات تاریک و از طریق کانالهای ارتباطی خود که بسیار هم به نیک نامی شهرت یافته اند ، سبب ایجاد گیجی و ناامیدی بسیار شده است. این موجودات تاریک برای ایجاد واکنش منفی چنین می کنند ، چه آنها از انرژی منفی تغذیه کرده بدان زنده اند.

این امر موجب شده که تعداد کمی از نقشه های موجود ما برای اینکه گروه کوچکی از ساکنان کرات دیگر که قصد حضور در انظار عمومی داشتند به عهده تعویق افتد - ما اطمینان می دهیم که تصمیمات فرماندهان ناوگان ما بسی عاقلانه بوده ،  برای حفظ امنیت شما و خودشان اتخاذ گردیده. 

به سبب بسیاری دروغهای عمدی درباره ورود و انگیزه های ساکنان کرات دیگر و نیز ادعاهای بروز فجایع قریب الوقوع در جهان ، هاتون (Hatonn) از ما خواهش کرده که بخشی از گفتار او را در پیام پیشین خود که بشرح زیر است ، تفسیر کنیم: "اگر حضور و ظاهر شدن ما سبب شود که اوباما موقعیت خود را حفظ کند ، ما این کار را در زمان مناسب و قبل از انتخابات انجام خواهیم داد ، ولی اگر به بینیم که انتخاب مجدد او قطعی است ، ما بزودی و پس از آن خود را نمایان خواهیم کرد"

منظور از "ما" اعضای گروه کرات دیگر است ، که با برخی از رهبران حکومتها و دیگر پیشتازان ، برای هموار کردن عصر زرین در مذاکره بوده اند. این گروه بازدید کنندگان ، پیش از ورود خانواده فضایی که فن آوریهای لازم را با خود آورده تا زمانی که به آنها نیاز دارید کار کرده نزد شما خواهند ماند ، معرفی خواهند شد. 

تصمیم در مورد آن روز سرنوشت ساز بعهده عالیترین شورای کیهان است که بر مبنای احکام خداوند عمل می کند. فقط در آن نهایت اوج آگاهی و هوشیاری است که کارمای (Karma) قراردادهای همه آنهایی که درگیرند ، چه بصورت انفرادی و چه جهانی ، خاتمه یافته واکنشهای جمعیت شما دانسته و مشخص خواهد شد. 

هنوز جنبه دیگری در "بازی انتظار" وجود دارد. حیواناتی که قراردادهای روحی آنها درازای عمر کافی ایجاب می کند ، در سواری رایگان همراه کره زمین به بعد چهارم خواهند رفت ، ولی برای نوع بشر چنین نخواهد شد - شما باید بلیط خود را بدست آورید (بعنوان مثال). چه قرارداد روحی شما برای زندگی در عصر زرین باشد و چه لذت بردن از امکانات کامل نیروان (Nirvana) ، عملی محتاطانه خواهد بود اگر از این اوقات باقی مانده برای آماده نمودن عرفانی خود بهره جسته ، در قلب خود زندگی کنید که عشق کلید کار است. 

فقط در ایالات متحده یک روز در سال برای شکرگزاری وجود دارد. آیا نباید هر روز در سراسر جهان شما ، وقتی برای شکرگزاری باشد؟

سپاس خانواده کهکشانی ما را که یا در جمع شما هستند و یا در آسمانهای شما ، و همه آنهایی که نوری قوی و فشرده از فواصلی دور بر شما و سیاره شما می تابانند.

سپاس گایا (روح کره زمین) را که برای درخواست کمک گریست تا جسم او و همه انواع زندگی ساکن آن بتوانند زنده بمانند. 

سپاس خدای را بواسطه عشق بی قید و شرط او و اینکه هرگز درباره شما برای آنچه که انجام داده و یا نداده اید ، قضاوت نمی کند. 

سپاس یکدیگر را بواسطه ارایه شانس و امکان تجربیانی که برای رشد عرفانی و هوشیاری خود نیاز داشتید. 

همیشه و در همه راهها ، احترام و عشق روحهای منور در سرتاسر کیهان با شما هستند ، خانواده عزیز زمینی ما.         


 Translator: Behi
Email:arcturian.nation@gmail.com